THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Tên Bên phát hành: Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Tên dự án: “Lựa chọn danh sách đối tác cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho BIDV năm 2014”
- Nguồn vốn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 09 tháng 01 năm 2014 đến hết ngày 16 tháng 01năm 2014 (Trong giờ hành chính)
- Địa chỉ phát hành: Phòng Phát triển phần mềm – Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Lô C1C, Duy Tân, Dịch Vọng hâu, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ để xuất: chậm nhất là trước 14h giờ, ngày 11, tháng 02 năm 2014.