Loạt sự kiện không thể bỏ lỡ tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2018

WHISE 2018 là chuỗi sự kiện được chờ đợi nhất trong năm dành cho cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung với gần 30 sự kiện diễn ra liên tục từ ngày 15-19/10/2018.

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2018 với gần 30 sự kiện diễn ra từ ngày 15-19/10/2018 do Sở KHCN TP.HCM tổ chức, đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố nói riêng, và cả nước nói riêng.

Ngày 15/10/2018

           Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.

           Địa điểm: Sở KHCN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

 

Video công bố Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp – sản phẩm GIS Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

 

 

 

Ngày 16/10/2018

           Địa điểm: Sở KHCN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.

(từ phút thứ 41, xem video bên dưới)

 

 

           Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

           Địa điểm: Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

           Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.

Ngày 17/10/2018

           Địa điểm: Sở KHCN, 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM

           Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM


Ngày 18/10/2018

 

           Địa điểm: Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

           Địa điểm: Sảnh Volga, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

           Địa điểm: Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

           Địa điểm: Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Amur, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

           Địa điểm:Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

Ngày 19/10/2018

           Địa điểm: Sảnh Volga, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

           Địa điểm: Sảnh Thames, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

           Địa điểm: Sảnh Elbe, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Amur, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Sảnh Nile, Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

           Địa điểm: Khách sạn Riverside, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

 

 

Từ khóa: Châu Tấn, đổi mới sáng tạo, Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp I-Star 2018, truyền thông khoa học công nghệ, WHISE 2018