Truyền hình truyền dẫn mặt đất sẽ "mãn nhiệm" trước 31/12

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu kết thúc phát sóng truyền hình truyền dẫn mặt đất trước 31/12/2018.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. 
Việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang số vừa là xu thế tất yếu, đồng thời còn sử dụng được nhiều chương trình truyền hình trên mỗi kênh tần số.
Cụ thể là, trước ngày 31/12/2018, các đài truyền hình trung ương và địa phương phải kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh, chương trình truyền hình đang hoạt động trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh còn lại thuộc nhóm III, bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang; và các khu vực không nằm trong vùng phủ sóng của các trạm phát sóng truyền hình số/tương tự chính tại các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Khánh Hòa.
 
Cũng theo Quyết định, trong nhóm giải pháp về tài chính cũng sửa đổi quy định việc sử dụng kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để hỗ trợ đầu thu truyền hình số được thực hiện theo nguyên tắc: Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ tại địa bàn thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất; hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ tại địa bàn thuộc vùng phủ sóng truyền hình tương tác mặt đất trước thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất nhưng không thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất. 
 
Ngoài ra, việc sử dụng kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác của "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020", được thực hiện theo "Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020", đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó.  
(tổng hợp)