Top ICT Việt Nam 2017 vinh danh doanh nghiệp CNTT-VT

Giải năm nay được đổi mới toàn diện nhằm bắt kịp xu hướng thị trường trong và ngoài nước với nhiều thay đổi trong thể lệ, phương thức trao giải.

Hội Tin học TP.HCM (HCA) tối 19/9/2017 công bố, vinh danh và trao Giải thưởng Top ICT Việt Nam 2017 với 32 cup và 9 chứng nhận cho các doanh nghiệp, sản phẩm – dịch vụ hàng đầu. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện CNTT-TT Việt Nam 2017.

Năm nay, ở lần tổ chức thứ 19, Giải thưởng Top 5 – Huy Chương Vàng ICT Việt Nam đổi mới toàn diện để bắt kịp xu hướng thị trường trong và ngoài nước, được gọi chung là giải Top ICT Việt Nam với nhiều thay đổi trong thể lệ, phương thức trao giải.

Giải thưởng Top ICT Việt Nam 2017 có 12 hạng mục gồm Đơn vị CNTT-TT hàng đầu; Máy tính thương hiệu Việt; Đơn vị cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT hàng đầu; Đơn vị bán lẻ CNTT-VT hàng đầu; Đơn vị Internet, viễn thông hàng đầu; Đơn vị dịch vụ nội dung số hàng đầu; Đơn vị phần mềm hàng đầu; Đơn vị gia công xuất khẩu phần mềm hàng đầu; Đơn vị đào tạo CNTT hàng đầu; Doanh nghiệp phát triển nhanh nhất; Top sản phẩm CNTT-VT triển vọng – có tính sáng tạo; Top giải pháp – sản phẩm – dịch vụ cung cấp cho khác hàng ở nước ngoài hay tại VN.

Theo ghi nhận của HCA, tổng doanh số của nhóm Top máy tính thương hiệu Việt tăng giảm không đáng kể trong 3 năm gần đây và có đơn vị doanh số giảm, trong khi đó tổng doanh số của nhóm Top tích hợp hệ thống năm 2016 tăng đáng kể so với 2015 là 20%, còn tổng doanh số của nhóm Top bán lẻ không biến động nhiều trong 3 năm gần đây, tăng 4% so với năm 2015.

Từ khóa: HCA, Hoàng Kim, Hội tin học TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ