Thành lập viện Công Nghệ Vũ Trụ

Viện Công Nghệ Vũ Trụ vừa chính thức ra mắt ngày 3/4/2007 theo quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 20/11/2006 của Thủ Tướng Chính Phủ. Viện có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ vũ trụ, nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh nhỏ, xây dựng các dự án phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ vũ trụ. Dự kiến, năm 2010, Việt Nam sẽ chế tạo được vệ tinh nhỏ.

Hình ảnh bão được chụp từ vệ tinh
Viện Công Nghệ Vũ Trụ (Space Technology Institute – STI) trực thuộc viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. GS.TS. Đặng Vũ Minh, viện trưởng viện Khoa và Học Công Nghệ Việt Nam đồng thời là viện trưởng STI.

Theo GS.TS Đặng Vũ Minh, thời gian tới, STI sẽ tập trung vào nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và vệ tinh nhỏ. Cách đây 3 năm, 10 cán bộ của viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam đã được gửi sang một số nước học hỏi cách làm vệ tinh nhỏ.

Tuy thời gian ngắn, họ không thể nắm được toàn bộ công nghệ nhưng đã bắt đầu có những nghiên cứu đầu tiên. Số cán bộ này sẽ là lực lượng nòng cốt của STI. Khi có chủ trương, kinh phí, họ có thể bắt tay vào làm ngay. Dự kiến đến năm 2010, Việt Nam sẽ chế tạo được vệ tinh nhỏ đầu tiên thông qua chuyển giao công nghệ.

Lan Hoa