Điện toán đám mây: Vẫn còn đó nhiều e ngại

Theo IDC, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây sẽ cần giải quyết một số e ngại về việc quản lý CNTT trước khi có thêm nhiều khách hàng mới.

Cuối năm 2009, trong cuộc khảo sát do IDC tiến hành với 263 nhà quản lý CNTT doanh nghiệp, những người trả lời cho biết họ có các e ngại sau về điện toán đám mây (được đưa ra theo thứ tự giảm dần): tính bảo mật; tính sẵn sàng; có thể giá sẽ cao hơn; thiếu chuẩn thao tác giữa các phần.

Theo những người được khảo sát, lợi ích của điện toán đám mây có thể gồm: việc triển khai nhanh hơn; thanh toán dựa trên mức sử dụng thực tế; doanh nghiệp sẽ cần ít nhân viên CNTT hơn.

Các nhà quản lý CNT tham gia điều tra còn cho biết, mô hình  điện toán đám mây sẽ “khuyến khích các hệ thống chuẩn”, giảm bớt sự đa dạng chuẩn thiết bị hạ tầng CNTT như hiện nay.

Bạch Đình Vinh
Theo Computerworld, 4/1/2010