Toshiba phát triển hệ thống dịch cho ĐTDĐ

Nhờ ứng dụng mới của Toshiba, chẳng bao lâu nữa khách du lịch trong khu vực Đông Á chỉ cần bật ĐTDĐ lên là có ngay "thông dịch viên" vừa rẻ, vừa nhanh.

Toshiba đã phát triển hệ thống dịch 3 ngôn ngữ với khả năng nhận biết và tổng hợp giọng nói, đủ nhỏ gọn để cài đặt lên một chiếc ĐTDĐ. Phần mềm thực hiện công việc ngay trên điện thoại, không phải trên máy chủ nên sẽ giúp việc thông dịch nhanh hơn, tránh nguy cơ bị tính cước phí roaming dữ liệu khi người dùng đi ra nước ngoài.

                       Smartphone TG01
Phần mềm mới là phiên bản thu gọn của ứng dụng cho PC đã được Toshiba bán ở Nhật Bản, có thể dịch thoải mái giữa 3 ngôn ngữ: Nhật, Anh, Hoa. Khi sử dụng, đầu tiên phần mềm dùng khả năng nhận biết giọng nói để xem là người dùng đang nói ngôn ngữ nào. Sau đó, phần mềm sử dụng 1 trong 2 phương thức dịch: dịch máy thống kê (SMT) hoặc dịch máy dựa trên quy tắc (RMT) để phân tích câu và chia nhỏ vào các thành phần của nó. Tiếp theo, việc dịch sẽ được thực hiện rồi engine tổng hợp giọng nói sẽ đưa ra kết quả.

Phương thức dịch SMT làm việc trên khả năng có thể xảy ra và thứ tự từ để quyết định việc xây dựng câu còn phương thức dịch RMT dùng một CSDL chứa hàng trăm câu và thành ngữ để rút ra ý nghĩa. Phần mềm cho PC sử dụng đồng thời cả 2 phương thức nhưng vì ĐTDĐ không đủ sức mạnh xử lý nên việc dịch Anh-Hoa, Hoa Anh, Hoa-Nhật sẽ dùng SMT, những trường hợp còn lại sẽ dùng RMT.

Toshiba mới trình diễn phần mềm trên smartphone TG01 chạy HĐH Windows Mobile. Tương lai, công ty sẽ sửa đổi mã để phần mềm chạy trên những HĐH khác như Android hay iPhone OS.

Bạch Đình Vinh
Theo IDG News Service, 27/12/2009