Phiên bản VelocityTools mới của Apache

VelocityTools 1.2 của engine khuôn mẫu (template) Velocity Java cung cấp một công cụ lựa chọn để thay thế ngôn ngữ phát triển web JavaServer Pages (JSP) và ngôn ngữ kịch bản (script) PHP (Hypertext Preprocessor).

VelocityTools là một dự án con trong dự án Jakarta Velocity của Apache. Velocity cho phép sử dụng một ngôn ngữ khuôn mẫu để tham chiếu đến các đối tượng được định nghĩa trong mã Java, có thể dùng trong phát triển web hay để tạo ra các câu truy vấn SQL, mã PostScript và XML từ các khuôn mẫu.

Người dùng đã có thể tải về phiên bản mới nhất là VelocityTools 1.2 từ website của Apache. Cải tiến đáng kể nhất của phiên bản này so với bản 1.1 là khả năng cấu hình các tham số công cụ thông qua file định nghĩa hộp công cụ. Phiên bản 1.2 còn có sẵn nhiều công cụ mới làm đơn giản hóa việc phát triển khuôn mẫu như các công cụ làm việc với danh sách (list) và mảng (array), sắp xếp (sorting) danh sách, thay thế luân phiên tập giá trị… VelocityTools 1.2 còn tương thích với những phiên bản Struts (công cụ tích hợp của Apache) mới nhất.

Khi được dùng để phát triển web, Velocity tách riêng mã Java khỏi các trang web, làm cho website dễ bảo trì hơn, có thể dùng thay thế các ngôn ngữ JSP hay PHP. Nếu một mô hình MVC (Model View Controller) áp dụng trong thiết kế trang web được kết hợp với Velocity sẽ cho phép chuyên môn hóa công việc (các nhà thiết kế cứ việc lo thiết kế website thật “bắt mắt”, còn việc viết code cho “ngon lành” đã có các nhà lập trình).

Velocity có “tuổi đời” là 5 năm. Đã có khoảng 184 dự án của riêng Apache gắn với Velocity. Mục đích của Velocity là “một engine khuôn mẫu đơn giản, dễ dùng, chéo nền, thân thiện với Java, tiện dụng trong nhiều kiểu ứng dụng phần mềm và sẽ không phát triển thành một ngôn ngữ kịch bản hoàn chỉnh, độc lập”.

 

Bạch Đình Vinh (Infoworld, 14/11/2005)