Cáp mạng - Không sợ lửa

Giá thành phiên bản cáp chống cháy lan (CCL) và cáp không khói độc (LSZH- Low Smoke Zero Halogen) tất nhiên cao hơn cáp mạng thông thường, song chi phí đầu tư này sẽ là rất nhỏ so với thiệt hại con người, vật chất nếu không may xảy ra sự cố cháy, nổ.
 

 

Từ trái sang phải:
Nexans LSZH/chống cháy lan/bó 25 cặp LSZH; AMP LSZH/chống cháy lan; Krone LSZH/chống cháy lan/thường.


Cáp chống cháy lan/LSZH có nhiệt độ bắt cháy cao hơn cáp thường và hạn chế được ngọn lửa lan nhanh khắp tòa nhà qua hệ thống cáp. Cáp LSZH không chỉ có tác dụng hạn chế cháy lan mà còn giảm thiểu lượng khói độc tỏa ra để bảo đảm an toàn cho con người. Có thể cáp an toàn chưa bắt buộc đối với tòa nhà, song trên các phương tiện vận chuyển như tàu thủy, máy bay, tàu vũ trụ..., điều này là bắt buộc.

Với phiên bản cáp chống cháy lan và LSZH loại Cat 5e của AMP, Krone, Nexans, Test Lab đã thực hiện một thí nghiệm như sau: đốt cùng lúc các đoạn cáp với ngọn lửa gas, ghi nhận thời gian bắt lửa, tốc độ cháy lan và so sánh trực quan lượng khói tỏa ra. Kết quả cho thấy:

Cáp LSZH bùng lửa sau hơn 3 phút trong khi cáp thường và cáp chống cháy lan bùng lửa lần lượt sau 1 phút và 2 phút. Cáp Nexans LSZH/chống cháy lan bắt lửa và lan chậm nhất nhưng đến khi bùng lửa (hơn 5 phút) thì lửa âm ỉ khá lâu (cáp bó 24 cặp lâu hơn). Cáp Krone LSZH chảy vỏ chậm hơn cáp Krone thường/chống cháy lan và an toàn nhất bởi chỉ 1 cm vỏ dây bên trong chảy sau 4 phút đốt (các mẫu còn lại trên 4cm). Hầu hết cáp tắt lửa ngay sau khi tắt lửa đốt.

Khói cáp LSZH tỏa ra ít và tan nhanh trong khi cáp thường tỏa khói nhiều, âm ỉ, hôi và có lửa độc màu xanh. Thời gian bắt lửa và độ an toàn dây bên trong của cáp AMP LSZH/chống cháy lan ở mức trung bình.

Khánh Duy

Liên hệ: AMP: Tyco Electronics; Krone: Qd.tek;
Nexans: U&M.E.