Quản trị chiến lược hiệu quả với Balanced Scorecard

(PCWorldVN) Xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược Balanced Scorecard sẽ giúp doanh nghiệp đạt các mục tiêu trọng tâm cũng như chiến lược theo chiều hướng cân bằng và bền vững.

Theo nhận định của đại diện công ty Lạc Việt tại hội thảo "Balanced Scorecard - Quản trị chiến lược: Thấu hiểu doanh nghiệp thông qua những con số biết nói", việc áp dụng Balanced Scorecard (thẻ điểm cân bằng) vào việc xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược sẽ giúp công ty phát triển bền vững cả 4 yếu tố: tài chính, khách hàng, quy trình và con người.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng phương pháp này, tuy nhiên khá ít trường hợp đạt được thành công do nhiều rào cản lớn. Trong đó, những khó khăn liên quan đến việc thiếu công cụ đo lường và phân tích linh hoạt để biến dữ liệu thô thành các bản báo cáo trực quan và chính xác, dẫn đến tình trạng nhà quản lý khó có được tầm nhìn dài hạn và không đưa ra những kế hoạch, chương trình hành động phù hợp.

Ngoài ra, phần lớn trường hợp thành công trong áp dụng Balanced Scorecard đều là những công ty lớn. Điều này khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước băn khoăn và cho rằng không phù hợp với họ, hoặc cho rằng việc áp dụng Balanced Scorecard đòi hỏi quá nhiều thời gian và nguồn lực.

Chia sẻ của các chuyên gia đến từ Lạc Việt, Microsoft và Robenny giúp cho doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về Balanced Scorecard.
Tại hội thảo, đại diện Lạc Việt, Microsoft và tập đoàn tư vấn chiến lược Robenny đã đưa ra những chia sẻ để giúp các lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ được lợi ích của Balanced Scorecard và đưa ra cách thức để sử dụng hiệu quả công cụ phân tích các chỉ số doanh nghiệp Power BI (Business Intelligence). Đại diện Robenny cũng cho biết, áp dụng Balanced Scorecard đúng phương pháp sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra một hệ thống quản trị chiến lược mạnh mẽ để từ đó tạo đà cho sự phát triển và giúp xóa bỏ khoảng cách giữa việc hoạch định và hiệu quả thực tế của doanh nghiệp.

Được biết, Balanced Scorecard là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, được sử dụng tại các tổ chức kinh doanh, phi lợi nhuận và chính phủ nhằm định hướng hoạt động kinh doanh theo tầm nhìn và chiến lược của tổ chức, nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ và bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra.

Từ khóa: Balanced Scorecard, Huy Hoàng, Lạc Việt, quản trị chiến lược