Đô thị thông minh &hạ tầng CNTT

Đô thị được xây dựng và điều hành dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT sẽ có lợi cho quy hoạch sau này.

Giải quyết vấn đề

Đối với các nước đang phát triển có mật độ dân số cao như Việt Nam, Ấn Độ..., quá trình đô thị hóa nhanh dẫn đến các vấn đề: Tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên, tăng chi phí y tế, giáo dục... Các nhà quản lý rất cần một giải pháp phát triển đô thị bền vững kết hợp giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cần khi đó hướng đến dựa trên một nền tảng thống nhất, kết hợp được các hệ thống lại với nhau.

 

IDC đã đưa ra hướng giải quyết gọi là mô hình "Intelligent X" (thông minh toàn diện) bao gồm ba thành phần: Các thiết bị có khả năng liên lạc (M to M) với nhau một cách trọn vẹn; mạng băng thông rộng; phần mềm thông minh áp dụng trong hệ thống giao thông vận tải, năng lượng, giáo dục... Khi thực hiện mô hình "Intelligent X", các hệ thống trong các lĩnh vực khác nhau có thể liên lạc với nhau, khắc phục những thiếu sót cho nhau.

Ông Philip Carter, Phó chủ tịch IDC khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ nghiên cứu của IDC: "Tại một số thành phố, khi áp dụng mô hình này, tỉ lệ bức xạ Carbon giảm đến 25%, tiết kiệm được 50% năng lượng tiêu thụ, giảm tỉ lệ tội phạm 20%, tắc nghẽn giao thông giảm 20%. Tại những nước đang phát triển, chi phí cho dịch vụ giáo dục khoảng 20 ngàn đồng/tháng cho một học sinh với chất lượng tốt. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng có chi phí thấp nhưng chất lượng cao".

Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Công nghệ Cisco Systems Việt Nam cho biết: "Một hệ thống kết nối với nhau trong các đô thị sẽ giúp cho không chỉ trẻ em trong đô thị đó mà cả trẻ em ở các vùng lân cận đều thừa hưởng được chất lượng giáo dục như trong đô thị. Như vậy, một người thầy không chỉ dạy cho 20 – 30 em mà dạy cùng lúc nhiều học sinh học từ xa. Cũng dựa trên nền tảng này, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ được tối ưu hóa".

CNTT cấu thành cơ sở hạ tầng

Hiện nay, CNTT cần trở thành một thành phần cơ sở hạ tầng (cơ sở hạ tầng số trong quy hoạch đô thị) từ đầu, giúp các hệ thống và cơ sở hạ tầng khác nhau trong đô thị có thể liên lạc với nhau. Như vậy, đô thị được xây dựng và điều hành theo cách mới, có lợi không chỉ cho hiện tại mà còn cho quy hoạch sau này. Các vấn đề trong tương lai có thể được hình dung trước để chuẩn bị, không cần phải làm lại từ đầu.

Mô hình "Intelligent X" có liên quan đến nhiều đối tượng, bao gồm: Các nhà quản lý, hoạch định đô thị, quản lý hệ thống bất động sản, cung cấp dịch vụ viễn thông... Các hành lang pháp lý, quy định cũng phải song hành để thúc đẩy mô hình này.

Các cộng đồng, thành phố ngày nay cần vận dụng CNTT để giải quyết ba vấn đề lớn là kinh tế, xã hội và môi trường cùng một lúc.

Ông Anil Menon, Chủ tịch Toàn cầu của Cisco về Toàn cầu hóa và Giải pháp "Cộng đồng thông minh + kết nối" phát biểu: "Lên kế hoạch, triển khai và quản lý vận hành CNTT qua các thành phố là nhu cầu thiết yếu để xây dựng thành phố thông minh. Nền tảng dịch vụ có vai trò chiến lược trong triển khai các dịch vụ thông minh...".

Để xây dựng một cộng đồng như vậy cần phát triển mô hình BOT (xây dựng, điều hành và chuyển giao). Tức là nhà đầu tư phải đầu tư trước, sau đó sẽ điều hành, thu phí cho đến khi lấy lại đủ vốn đầu tư ban đầu cùng lợi nhuận vừa đủ sẽ thực hiện chuyển giao cho Nhà nước điều hành. Một mô hình nữa là PPP (hợp tác công tư), tức là hợp tác đầu tư giữa tư nhân và Nhà nước.

Với những mô hình như BOT, PPP, nhiều tổ chức, doanh nghiệp có thể thừa hưởng chung cơ sở hạ tầng từ một nền tảng có sẵn, không phải bắt đầu lại. Nhưng quá trình đầu tư đòi hỏi vốn lớn nên cần đến những ưu đãi về thuế, giá thuê đất, nhà... từ phía Nhà nước. Điều này đòi hỏi hành lang pháp lý linh động hỗ trợ nhà đầu tư trong phát triển cộng đồng thông minh.

Một phòng điểu khiển trong Mô hình cộng đồng thông minh và kết nối (Smart + Conneted Communities) của Cisco tại Công viên Công nghệ Cessna, TP. Bangalore, Ấn Độ