TP.HCM tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đô thị thông minh

Thành phố tập trung xây dựng Kho dữ liệu dùng chung, phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở, thí điểm triển khai Cổng dữ liệu mở, xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1).

Sở TTTT TP.HCM cho biết: Qua một năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, Thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định như xây dựng các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, Trung tâm An toàn thông tin, Kiến trúc chính quyền điện tử, tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư triển khai Đề án,…

Theo Sở TTTT TP.HCM, để triển khai các nội dung của Đề án, trong năm 2019, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để xây dựng đô thị thông minh.

Cụ thể, về xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở, Thành phố tiếp tục tổ chức nghiên cứu mô hình dữ liệu dùng chung của Thành phố và xây dựng Quy chế tích hợp, chia sẻ và vận hành Kho dữ liệu dùng chung. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để thực hiện thiết kế kiến trúc Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố (sẽ được thực hiện ở giai đoạn 2). Tháng 1/2019, Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố - giai đoạn 1 đi vào hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung (trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở - ngành TP). Quý III/2019, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Kho dữ liệu dùng chung - giai đoạn 2 (hoàn chỉnh).

Cùng với đó, bước đầu thí điểm triển khai Cổng dữ liệu mở của Thành phố, trước mắt sẽ thí điểm dữ liệu mở thuộc lĩnh vực y tế (bao gồm dữ liệu về Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh).

Về xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, TP.HCM tập trung xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (giai đoạn 1). Trong đó, triển khai vận hành thử nghiệm các giải pháp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo Thành phố trong điều kiện và môi trường thực tế, bước đầu chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP.HCM trong tương lai như tích hợp dữ liệu hình ảnh từ camera, hiển thị các bảng thông tin tổng hợp (dashboard) phục vụ công tác điều hành từ các hệ thống 1022, hệ thống tổng đài liên thông 113 - 114 - 115, cổng thông tin giao thông, ứng dụng tổng hợp nội dung thông tin trên Internet và một số ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các lĩnh vực đã triển khai.

Về xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, TP.HCM thành lập Phòng mô phỏng dự báo kinh tế xã hội của Thành phố (giai đoạn 1), tập trung mô phỏng và dự báo về tình hình phát triển kinh tế, tình hình giao thông, chống ngập và dân số, phục vụ cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Về thành lập Trung tâm An toàn thông tin của TP.HCM, tổ chức phê duyệt Đề án thành lập Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin Thành phố. Trên cơ sở đề án được phê duyệt, sẽ tổ chức thành lập công ty với phần vốn góp của nhà nước chiếm từ 51% trở lên vốn điều lệ, với sự tham gia góp vốn của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh thông tin. 

Từ khóa: đô thị thông minh, Hoàng Kim, truyền thông khoa học công nghệ