Ứng dụng GIS hướng đến đô thị thông minh

Hệ thống thông tin địa lý là nền tảng để chính quyền triển khai nhiều công tác về cơ sở hạ tầng, môi trường, giao thông đô thị… phù hợp với mọi biến động trong không gian và thời gian.

Thực tiễn cho thấy việc nghiên cứu, khai thác và ứng dụng các loại hình công nghệ liên quan đến sự phân bố không gian và biến động theo thời gian, đặc biệt là hệ thống thông tin địa lý GIS, là đòi hỏi thực tiễn không thể thiếu trong việc trong hoạt động hoạch định và quản lý đô thị.

Trong nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh và bền vững, GIS càng có sứ mệnh quan trọng hơn bởi đây là nền tảng để triển khai nhiều giải pháp thiết kế - xây dựng - quản lý cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hoạt động du lịch, giao thông đô thị, xác định các vấn đề môi trường, quản lý môi trường và tham vấn cộng đồng, y tế....

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 lần thứ X với chủ đề “Hướng tới đô thị thông minh” do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM đăng cai tổ chức vào ngày 27/10/2018 có 87/150 báo cáo nghiên cứu khoa học được chọn đăng trong Kỷ yếu làm tài liệu tham khảo. Đa số báo cáo tập trung vào 4 lĩnh vực chuyên môn gồm: GIS và các vấn đề hướng tới đô thị thông minh; GIS, Viễn thám trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững; GIS, Viễn thám trong Ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai; GIS, GNSS, Mô hình toán và các hệ thống thông minh hỗ trợ cho cách mạng 4.0.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Phạm Việt Hòa – Viện trưởng Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM nhận xét các báo cáo tại hội thảo năm nay có chất lượng chuyên môn tốt, đa dạng về lĩnh vực nghiên cứu, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành/lĩnh vực khác nhau. Những chủ đề được các báo cáo đề cập đều gắn liền với những yêu cầu của lý luận và thực tiễn cuộc sống.

PGS.TS Phạm Việt Hòa phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong buổi sáng, cộng đồng nhà khoa học đã cùng nghe và trao đổi ý kiến về những báo cáo tiêu biểu gồm: Hệ thống dự báo chất lượng không khí TP.HCM (GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM); Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh – Vai trò của dữ liệu Địa không gian (GS.TS Võ Chí Mỹ); GIS và Viễn thám trong cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 ở đồng bằng sông Cửu Long (GS.TS Võ Quang Minh); Phát triển nền tảng GIS bằng các công cụ phần mềm nguồn mở và miễn phí (GS.TS Venkatesh Raghvan).

Buổi chiều cùng ngày, từng tiểu ban có các báo cáo chuyên đề riêng biệt.

Ở Tiểu ban A về GIS, Quản lý và Quy hoạch đô thị hướng tới đô thị thông minh, có các báo cáo đáng chú ý như: Giới thiệu nền tảng chia sẻ dữ liệu HCMGIS; Ứng dụng GIS trong quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên; Ứng dụng QRCode, Cloud Computing trong quản lý đất đai, quy hoạch đô thị tỉnh Bình Định.

Ở Tiểu ban B về GIS, Viễn thám trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững, có các báo cáo tiêu biểu như Tích hợp ảnh viễn thám Landsat 8 xây dựng bản đồ hiện trạng thủy sản vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng; Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS trong ước tính sản lượng thu hoạch cam tại huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình; Ứng dụng Ứng dụng viễn thám xác định vùng tranh chấp mặn ngọt phục vụ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu.

Ở Tiểu ban C về GIS, Viễn thám trong Ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, có các báo cáo tiêu biểu về Phân tích, đánh giá diễn biến xâm nhập mặn ở Bến Tre và ứng dụng mô hình số để dự báo xâm nhập mặn; Thử nghiệm định lượng đa dạng loài thực vật thân gỗ tại tỉnh Đak Nông dựa vào ảnh vệ tinh.

Ở Tiểu ban D về GIS, GNSS, Mô hình toán và các hệ thống thông minh hỗ trợ quản lý, có các báo cáo tiêu biểu về Cập nhật bộ tham số tính chuyển giữa hệ quy chiếu quốc gia VN2000 với hệ quy chiếu quốc tế WGS84; Xây dựng bản đồ ngập lụt Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu vệ tinh; Sơ đồ Voronoi và ứng dụng trong phân tích không gian. 

Từ khóa: GIS, Hoàng Kim, truyền thông khoa học công nghệ