[Trực tiếp] Hội thảo khoa học Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao vùng đông tây Nam bộ

Trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (WHISE) 2018, sáng ngày 19/10 đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao vùng đông tây Nam bộ.

Rất nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao sẵn sàng chuyển giao đang được giới thiệu tại Hội thảo khoa học “Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Vùng Đông Tây Nam bộ”.

Tại hội thảo, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, giới thiệu các quy trình đã được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận Tiến bộ Kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, startup cũng giới thiệu các công nghệ đang được áp dụng hiệu quả như Giải pháp quản lý tưới chính xác trên nền tảng IOT; Công nghệ khí canh, công nghệ thủy canh nước sâu; Công nghệ sản xuất rau thương phẩm rau...

Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi sự kiện chính của tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2018 (WHISE 2018), đang diễn ra trong 2 ngày 18/10 - 19/10 tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace - TP.HCM.

Video trực tiếp:

 

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, WHISE 2018