Smartcity và tinh thần đổi mới sáng tạo: Hai nguồn lực mới để phát triển kinh tế

Ông Riku Makela - Tham tán thương mại Đại sứ quán Phần Lan tại Singapore cũng khuyến nghị rằng sự ủng hộ quyết liệt của chính quyền, kèm theo đó là tinh thần hợp tác giữa các startup, doanh nghiệp trong công cuộc tạo ra những nền tảng cho thành phố thông minh chính là nền tảng vững chắc cho mọi kế hoạch, hành động cụ thể ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Cụ thể, vào sáng ngày 18/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (WHISE) 2018, đã diễn ra Hội thảo “Xây dựng thành phố thông minh - kinh nghiệm và giải pháp của Phần Lan”.

Trong tham luận của mình, ông Riku Makela - Tham tán thương mại Đại sứ quán Phần Lan tại Singapore cho biết, sự phát triển của công nghệ, đổi mới sáng tạo đã thay đổi cách thức vận hành của nền kinh tế. Trong đó, Bí quyết (know-how), Kiến thức, Đổi mới sáng tạo là những nguồn lực mới để phát triển kinh tế.

Ông Riku Makela - Tham tán thương mại Đại sứ quán Phần Lan tại Singapore

Ông Riku Makela cho rằng, để phát triển những nguồn lực trên, các đô thị phải tập trung xây dựng hạ tầng, huấn luyên con người từ ngay từ học đường cho đến trường đại học. Cùng với đó, các chương trình, chính sách, môi trường ươm tạo, thử nghiệm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cùng nhau hợp tác phát triển.

Đây cũng là những kinh nghiệm từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang thành công như Singapore và các trung tâm tại Phần Lan.

Ông Riku Makela cũng cho rằng đây là cách làm để Việt Nam có thể khắc phục những khuyết điểm đang tồn tại trong thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, sự ủng hộ của chính quyền và sự hợp tác của các startup, các doanh nghiệp công ty lớn, thậm chí giữa các đối thủ cạnh tranh để cùng tạo ra nền tảng cho thành phố thông minh cũng là những yếu tố hết sức quan trọng.

Tại hội thảo, các chuyên gia từ Phần Lan cũng chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển các Trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ đổi mới các ngành công nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Từ khóa: chính quyền điện tử, đô thị thông minh, smart city, smartcity, thành phố thông minh, WHISE 2018