Quản trị tài sản trí tuệ góp phần kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Sáng 17/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (WHISE) 2018, Sở KHCN Thành phố tổ chức buổi tổng kết 10 năm phát triển hoạt động quản trị tài sản trí tuệ tại TP.HCM. Dịp này, Sở KHCN Thành phố cũng tiến hành trao tặng Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần thứ V (giai đoạn 2017-2018).

 

Từ khóa: giải thưởng Sáng chế TP.HCM, WHISE 2018