Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM: Những ngôi sao sáng vòng chung kết

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM từ năm 2018 đã chính thức trở thành Giải thưởng thường niên của TP.HCM với tên gọi I-Star nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung với sự hỗ trợ trực tiếp từ Sở KHCN.

Được biết, Giải thưởng I-Star được coi là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự tăng trưởng bền vững của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Giải thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 10, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2018 (WHISE 2018).

Dưới đây là danh sách những bài dự thi xuất sắc lọt vào vòng chung kết I-Star 2018

Các bài dự thi vào vòng chung kết thuộc nhóm 1:

Các bài dự thi vào vòng chung kết thuộc nhóm 2:

Các bài dự thi vào vòng chung kết thuộc nhóm 3: 

Các bài dự thi vào vòng chung kết thuộc nhóm 4:


 

 

Từ khóa: Châu Tấn, Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2018, I-Star 2018, khởi nghiệp, truyền thông khoa học công nghệ