Xe phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa cho ruộng lúa

Sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học do Sở KHCN TP.HCM cấp kinh phí thực hiện được kỳ vọng có khả năng đưa vào sử dụng thực tế tại các khu vực ruộng lúa có mức nước ngập tới 40cm và mức bùn tới 15cm.

Ngày 12/9/2018, TS. Trần Viết Thắng – chủ nhiệm đề tài “thiết kế chế tạo và ứng dụng xe phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa cho ruộng lúa” đã báo cáo giữa kỳ kết quả nghiên cứu khoa học. Đây là dự án do Phân Viện Nghiên cứu Điện tử – Tin học – Tự động hóa TP.HCM chủ trì thực hiện, được sự hỗ trợ của Sở KHCN TP.HCM.

TS. Trần Viết Thắng báo cáo một số nội dung đã triển khai.

Theo đánh giá của Hội đồng giám định, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đủ các nội dung đã đăng ký theo kế hoạch triển khai đề tài. Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung thông tin phân tích ưu – khuyết điểm của các kiểu xe/máy phun thuốc trừ sâu hiện có để làm cơ sở đề xuất các phương thức thiết kế - cải tiến phù hợp, tăng tính khách quan của đề tài.

Bên cạnh đó, Hội đồng giám định cũng đề nghị TS. Trần Viết Thắng thực hiện những bước tính toán công suất động cơ, nhất là khi có các điều kiện cản trở của môi trường, đồng thời làm rõ thêm đề xuất về sự lựa chọn các thành phần linh kiện.

Đề tài “thiết kế chế tạo và ứng dụng xe phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa cho ruộng lúa” hướng đến đưa vào sản xuất hàng loạt máy phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa nhằm giảm ảnh hưởng độc hại của thuốc đối với người phun, giảm chi phí phun thuốc, cũng như góp phần đồng bộ cơ giới hóa nông nghiệp.

TS. Trần Viết Thắng cho biết ngay trong tháng 9 này, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thử nghiệm thực tế trên đồng ruộng để tính toán và hiệu chỉnh thông số bộ điều khiển, cải tiến và hoàn thiện khung cơ khí của xe, khống chế mức sai số khi xe tự hành.

    

Từ khóa: Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ