4 kịch bản cho Nền Kinh tế số Việt Nam từ nay đến năm 2040

Hiểu được xu hướng số hóa sẽ giúp Việt Nam nắm bắt được những cơ hội và hạn chế rủi ro. Đây cũng là thời cơ để Việt Nam có những bước đột phá trong thời gian tới.

Ngày 26/9/2018, nhóm thực hiện Dự án Tương lai Nền Kinh tế số Việt Nam đã có buổi trao đổi thông tin về các kịch bản phát triển cho nền kinh tế số của Việt Nam đến năm 2040 tại Saigon Innovation Hub (thuộc Sở KHCN TP.HCM).

Theo báo cáo tổng quan về Việt Nam đến năm 2035 của Bộ KHĐT Việt Nam, và Nhóm Ngân hàng Thế giới, thì "phát triển và đổi mới sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới. Cách mạng công nghệ cùng số hóa đang từng bước thay đổi nền kinh tế xã hội của Việt Nam".

Chính phủ Việt Nam đã và đang góp phần không nhỏ trong việc phát triển tiềm năng của kỹ thuật số thông qua hàng loạt văn bản chính sách như Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử, hay Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

TS. Lucy Cameroon cho biết nhóm nghiên cứu áp dụng kỹ thuật dự báo chiến lược để xây dựng bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế châu Á có tốc độ số hóa nhanh nhất trong thời gian qua, bởi ở thời điểm năm 2000, Việt Nam chỉ có khoảng 200.000 người sử dụng Internet. 

"Hiểu được xu hướng số hóa sẽ giúp Việt Nam nắm bắt được những cơ hội và hạn chế rủi ro. Đây cũng là thời cơ để Việt Nam có những bước đột phá trong thời gian tới", đại diện nhóm dự án cho biết.

Tại buổi thông tin, TS. Lucy Cameroon - Trưởng Dự án Tương lai Nền Kinh tế số Việt Nam đã giới thiệu về Dự án và phương pháp nghiên cứu, tóm tắt các xu hướng chủ đạo tác động đến nền kinh tế số Việt Nam, đồng thời phân tích các kịch bản và các trục – yếu tố tác động đến tương lai kinh tế số Việt Nam.

Bằng phương pháp luận của mình, nhóm thực hiện dự án đã xây dựng 4 kịch bản gồm:

Tương lai Nền Kinh tế số Việt Nam là dự án hợp tác giữa Bộ KHCN Việt Nam và Data 61 của Úc nằm trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, nhằm dự báo chiến lược về phát triển kinh tế số của Việt Nam trong 20 năm tới.

Mục tiêu của dự án là tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam nhằm nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Dự án cũng góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước về dự báo chiến lược, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phân tích dự báo tương lai.

    

Từ khóa: Hoàng Kim, kinh tế số, Saigon Innovation Hub