Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Sáng nay 30/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ KHCN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Nguyễn Thiện Nhân.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018 gồm các công trình sáng tạo KHCN của tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại các cuộc thi do bộ ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, tỉnh thành tổ chức từ năm 2016 trở lại đây; đã được ứng dụng và có hiệu quả kinh tế - xã hội trong sản xuất, đời sống. Năm nay, thông qua bỏ phiếu kín, Hội đồng đã tuyển chọn được 73 công trình của các tác giả, nhóm tác giả và cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo KHCN tiêu biểu, được tuyển chọn và công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tác động to lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ KHCN cần đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng KHCN, phục vụ thiết thực việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ KHCN, nhất là các tài năng trẻ, các chuyên gia giỏi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KHCN của nước nhà. Chú trọng tạo môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học thuận lợi để cán bộ KHCN phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học. Tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Động viên phong trào thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ nước nhà; chúc mừng 73 tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động to lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với nước ta, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, phục vụ thiết thực việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học, công nghệ trong cả nước, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo khoa học, công nghệ Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tuyển chọn những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu và cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để công bố rộng rãi, tôn vinh và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả. Qua đó cổ vũ, động viên mạnh mẽ phong trào thi đua sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nền khoa học, công nghệ nước nhà vươn lên tiến kịp cùng các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ; thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, nhất là các tài năng trẻ, các chuyên gia giỏi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ của nước nhà.

Chú trọng tạo môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học thuận lợi để cán bộ khoa học, công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình; tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học. Tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

theo Thanhuytphcm.vn, Đại đoàn kết

Từ khóa: Bộ KHCN, cách mạng công nghiệp 4.0, Châu Tấn, đổi mới sáng tạo, truyền thông khoa học công nghệ, ứng dụng KHCN