Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với các đơn vị KHCN tại TP.HCM

Đoàn giám sát của Quốc hội đã ghi nhận những ý kiến đề xuất và sẽ phản ánh, góp ý với Quốc hội, Chính phủ để sớm có những thay đổi phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động KHCN trên cả nước.

Đoàn giám sát do ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM, đại diện phía TP.HCM đi cùng đoàn.