TP.HCM: Phổ biến dự thảo và lấy ý kiến về Kiến trúc chính quyền điện tử

Ngày 24/7/2017, dưới sự chủ trì của UBND TP.HCM, Sở TTTT đã tổ chức hội nghị chuyên đề Kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM nhằm phổ biến cho các sở ban ngành và địa phương tầm nhìn chiến lược định hướng xây dựng đô thị thông minh.

Hội nghị chuyên đề bàn về việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử (KT CQĐT) của TP.HCM ở mức tổng thể, làm cơ sở để các sở ban ngành, quận/huyện và phường/xã có thể tham chiếu khi tự phát triển, nâng cấp, kết nối và triển khai các hệ thống thông tin tại đơn vị. 

KT CQĐT nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên thông của các hệ thống CNTT của TP nhằm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các giải pháp công nghệ mới như Dữ liệu lớn, ảo hóa, điện toán đám mây, IoT... Cùng với đó kiến trúc cũng đảm bảo việc đầu tư các chương trình CNTT đạt được hiệu quả đúng mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu thực tế đồng thời phục vụ tầm nhìn chiến lược trong định hướng xây dựng TP trở thành "Đô thị thông minh".

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở TTTT TP.HCM giới thiệu về kiến trúc chính quyền điện tử của Thành phố.

 

Đánh giá hiện trạng, ứng dụng CNTT đã được triển khai rộng rãi khắp tất cả các cơ quan chính quyền TP.HCM và đã thu đượcnhững kết quả thiết thực. Với một hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, các văn phòng điện tử hiện nay của các cơ quan đã có thể liên thông hơn 3 triệu văn bản điện tử mỗi năm giữa 750 cơ quan, các cuộc họp có thể được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giữa 24 quận/huyện và 18 Sở trực thuộc Thành phố.

TP.HCM cũng đã triển khai hơn hơn 40 hệ thống chuyên ngành như quản lý đất đai, xây dựng, hộ tịch, quản lý doanh nghiệp, quản lý giáo dục đào tạo, quản lý hạ tầng giao thông…; đồng thời cung cấp hơn 700 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 trên cổng dịch vụ công thành phố.

 

Tuy nhiên, tài liệu kiến trúc cũng nhận định hiện trạng Chính quyền điện tử tại TP.HCM cũng còn nhiều hạn chế. Cụ thể, đó là ứng dụng CNTTT, hệ thống thông tin chuyên ngành còn rời rạc, thiếu đồng bộ, và thiếu sự liên thông. Khả năng phục vụ dự báo, tổng hợp thông tin liên ngành, phục vụ ra quyết định còn thấp. Cùng với đó, dữ liệu được tổ chức rời rạc trong từng cơ quan nhà nước, chưa liên kết nên có đặc điểm rõ rệt là phân tán, trùng lặp, thiếu nhất quán và tỷ lệ số hóa còn thấp. Trong khi đó, dịch vụ công trực tuyến có chất lượng phục vụ chưa cao, kênh truy cập chưa đa dạng và vẫn còn phải đi lại quá nhiều để nộp chứng từ giấy...

Mô hình chính quyền điện tử TP.HCM

Những tồn tại trong hiện trạng CQĐT TP.HCM được khảo sát và phân tích kỹ lưỡng, kết hợp với kinh nghiệm triển khai thực tế của thành phố tích lũy trong triển khai nhiều năm qua được tập hợp đầy đủ nhằm đưa ra các giải pháp, kiến trúc rõ ràng, hiệu quả và khả thi nhằm khắc phục các hạn chế cũ và đạt được mục tiêu Chính quyền số đến năm 2025 - Chính quyền số là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực điều hành của Thành phố trở thành Đô thị thông minh.

Kiến trúc CQ ĐT TP.HCM định hướng sẽ xây dựng trên nền tảng mở nhằm tập hợp nhiều nguồn lực tham gia, trong đó định hướng dữ liệu làm nền tảng chung; tập trung đối tượng phục vụ là người dân với việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, định hướng chính quyền điện tử mọi nơi mọi lúc, thông minh và cá nhân hóa.
 

 

 

Từ khóa: chính quyền điện tử, đô thị thông minh