Saigon Innovation Hub hợp tác RMIT phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Hai đơn vị sẽ hợp tác đồng tổ chức các sự kiện, trao đổi thông tin liên quan và những nguồn lực sẵn có liên quan đến khởi nghiệp cũng như đổi mới sáng tạo trong nước và khu vực.

Saigon Innovation Hub và ĐH RMIT Việt Nam ngày 19/7/2018 ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở khu vực TP.HCM. 

Ông Huỳnh Kim Tước – đại diện Saigon Innovation Hub cho biết các trường ĐH có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở TP.HCM, bởi những đơn vị này có thể thiết kế một hệ thống chuẩn mực hoạt động gồm đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng không gian và khu vực để nghiên cứu và hoạt động khởi nghiệp, cũng như thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đại diện 2 đơn vị ký bản ghi nhớ hợp tác.

Ông Tước hy vọng RMIT Việt Nam có thể là mô hình mẫu để SIHUB giới thiệu đến các trường đại học khác ở Thành phố, bởi đơn vị này có tiềm lực, thế mạnh, cũng như đội ngũ giảng viên và nhân viên có trình độ cao.

Sự hợp tác với RMIT Việt Nam là cơ hội để Saigon Innovation Hub tạo dựng mô hình mẫu về công tác tổ chức đào tạo khởi nghiệp trong trường ĐH. Từ hình mẫu này, Saigon Innovation Hub có thể chia sẻ với những trường ĐH khác về cách thức hình thành các không gian đổi mới sáng tạo, hoạt động ươm tạo khởi nghiệp, và đặc biệt là hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Theo Giáo sư Gael McDonald - Hiệu trưởng RMIT Việt Nam, thông qua hợp tác với Saigon Innovation Hub, trường có thể kiến thiết sơ đồ hành trình khởi nghiệp cho sinh viên, đồng thời hoàn thiện không gian kích hoạt khởi nghiệp Activator - nơi nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp của sinh viên vừa đi vào hoạt động gần đây.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Saigon Innovation Hub