Krungsri RISE Batch 3: thêm cơ hội cho startup Việt Nam

Krungsri RISE Batch 3 sẽ có buổi khởi động chương trình vào ngày 3/8/2018 tại Saigon Innovation Hub.

Krungsri RISE là chương trình tăng tốc gồm 12 tuần đào tạo chuyên sâu dành cho các công ty khởi nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Đây là chương trình hợp tác giữa quỹ đầu tư vốn mạo hiểm Krungsri Finnovate (thuộc ngân hàng Krungsri – Thái Lan) với chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo RISE.

Krungsri RISE Batch 3 dành cho những startup thuộc lĩnh vực Công nghệ tài chính - FinTech và 11 lĩnh vực khác (Phân tích Dữ liệu/ Khoa học dữ liệu, Chat Bot, Trí tuệ nhân tạo - AI / Máy học, Chuyển giao xuyên biên giới, Blockchain, Bảo mật mạng, Xác thực số liệu sinh học, Cố vấn Robo, Công nghệ bảo hiểm - InsurTech, Thương mại điện tử, Nền tảng cho vay xã hội) với điều kiện có sản phẩm đã ra mắt trên thị trường hoặc ít nhất đã có MVP (Minimum Viable Product).

Krungsri RISE Batch 3.

Startup có nhu cầu có thể đăng ký tại http://www.riseaccel.com/krungsririse để có cơ hội thể tham gia vào Bootcamp 12 tuần tại Thái Lan dành cho 3 người/nhóm.

Ngoài ra, những đơn đăng ký trước ngày 22/7/2018 sẽ có cơ hội tham dự Phiên thuyết trình gọi vốn riêng vào ngày 3/8/2018 tại Saigon Innovation Hub.

 

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Saigon Innovation Hub