Nhiều nét mới tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2018

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, có thành tích nổi bật, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho Thành phố là 1 trong 4 nhóm đối tượng được tham gia xét chọn Giải thưởng thường niên do Sở KHCN TP.HCM tổ chức.

Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2017, Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM từ năm 2018 đã chính thức trở thành Giải thưởng thường niên của TP.HCM với tên gọi I-Star nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung với sự hỗ trợ trực tiếp từ Sở KHCN, cũng như nhiều Sở ban ngành, trường viện khác của Thành phố.

Hồi tháng 3, tại lễ công bố Giải thưởng I-Star 2018, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết, là trung tâm kinh tế năng động nhất Việt Nam, TP.HCM xác định tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là yếu tố cốt lõi tạo ra thành công và là động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng sống cho mọi tầng lớp nhân dân.

Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng công bố 4 nhóm đối tượng tham gia xét chọn Giải thưởng I-Star 2018.

"Vì thế, Giải thưởng I-Star được coi là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra những đột phá mới cho sự tăng trưởng bền vững của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung", Giám đốc Sở KHCN Thành phố nhấn mạnh, "Với xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp là hết sức quan trọng, và thông qua giải thưởng I-Star 2018, Sở KHCN Thành phố muốn xây dựng văn hóa về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong mọi lĩnh vực và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng".

Đại diện Sở KHCN TP.HCM cho biết thêm rằng, Ban tổ chức kỳ vọng Giải thưởng I-Star 2018 sẽ thực sự trở thành giải thưởng thường niên quý giá của cộng đồng, do cộng đồng và vì cộng đồng nhằm hiện thực hóa những hoạt động đổi mới sáng tạo và đem lại những tác động tích cực cho sự phát triển toàn diện của TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Đối tượng và tiêu chí của giải thưởng:

Xem chi tiết, nhấn vào đây.

Xem chi tiết, nhấn vào đây.

Xem chi tiết, nhấn vào đây.

Xem chi tiết, nhấn vào đây.

 

 

 

 

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, khởi nghiệp, WHISE 2018