Hơn 800 doanh nghiệp được hỗ trợ năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Mặc dù là năm đầu tiên triển khai nhưng chương trình đã hỗ trợ về tư vấn và huấn luyện cho 805 doanh nghiệp với 2.023 lượt người tham gia.

Năm 2018 là năm đầu tiên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM (thuộc Sở KHCN TP.HCM) triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo theo hình thức Xét chọn nhiệm vụ KHCN.

Qua đó, doanh nghiệp và các tổ chức trung gian có thể gặp gỡ, trao đổi các nhu cầu và đề xuất những nội dung thực hiện cụ thể xuất phát từ nhu cầu của thị trường KHCN, thu hút được đa dạng các nguồn lực tham gia.

Chi cục đã tiếp nhận 25 hồ sơ tham gia với kinh phí xin hỗ trợ từ Nhà nước ban đầu là gần 36 tỷ đồng với các nhiệm vụ Huấn luyện, Tư vấn, hỗ trợ Tài liệu đào tạo trực tuyến với sự tham dự của 13 tổ chức, doanh nghiệp đào tạo tư vấn. Mục tiêu xin hỗ trợ cho 3.744 lượt doanh nghiệp.

Để xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ, chi cục đã thành lập 6 Hội đồng xét chọn. Kết quả sau khi xét chọn: 22 nhiệm vụ đánh giá Đạt và 3 nhiệm vụ Không đạt.

Chi cục đã ký 14 hợp đồng trong năm 2017 tương ứng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đã được hỗ trợ về tư vấn và huấn luyện 805 doanh nghiệp/ 2.023 lượt người. Đối tượng thụ hưởng gồm doanh nghiệp các ngành: Cơ khí; Điện, điện tử, công nghệ thông tin; Hóa dược nhựa cao su; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Công nghiệp khác; Dịch vụ.

Chương trình đã được các doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng và mang lại những lợi ích thiết thực, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn, áp dụng hiệu quả hơn các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo để tạo đà phát triển. Từ đó giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong năm 2018, Chi cục sẽ tiếp tục hỗ trợ những đơn vị đã ký Hợp đồng hoặc đã được Hội đồng xét chọn với các nội dung tư vấn như: HACCAP, TCVN ISO 9001, TCVN ISO 17025, xây dựng thương hiệu.... và các nội dung đào tạo. Ngoài ra, để có thể đánh giá hiệu quả chương trình một cách khách quan, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn, Chi cục sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả chương trình thông qua một tổ chức bên thứ ba. 

Từ khóa: Châu Tấn, đổi mới sáng tạo, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ