Edtech Vietnam 2018

Đầu 6/2018, sự kiện công nghệ giáo dục Edtech Vietnam 2018 đã diễn ra tại trường đại học RMIT.

Chương trình do Saigon Innovation Hub (SIHUB) phối hợp với Edtech Asia tổ chức nhằm cung cấp thông tin chi tiết về hiện trạng của cải tiến giáo dục cũng như sự phát triển của hệ sinh thái Edtech tại Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi với nhu cầu cao về các sản phẩm và dịch vụ giáo dục để phục vụ nhu cầu của dân số trẻ trung. Khoảng 40% tổng dân số dưới 24 tuổi. Một trong những chiến lược của Kế hoạch Giáo dục Quốc gia giai đoạn 2011-2020 là tăng cường đầu tư và phân bổ nguồn lực từ cả khu vực công và tư được huy động để cải thiện kết quả giáo dục thông qua đổi mới và tích hợp công nghệ ở cấp tiểu học, trung học và đại học, tăng tỷ lệ thâm nhập điện thoại thông minh, cải thiện cơ sở hạ tầng (truy cập và kết nối, sử dụng cao các mạng xã hội (35+ triệu người dùng phương tiện truyền thông xã hội tích cực) đều đã đóng góp vào việc áp dụng công nghệ nhanh chóng trong giới trẻ cũng như các nhóm tuổi khác.

Tổng dân số trẻ của Việt Nam có trình độ công nghệ cao và có khả năng học tập, ứng dụng công nghệ cao, lĩnh vực giáo dục cũng không ngoại lệ. Ông Huỳnh Kim Tước - Giám đốc điều hành SIHUB cho biết "Với những tiền đề này, Saigon Innovation Hub và EdTech Asia tổ chức EdTech Việt Nam với sự hỗ trợ của RMIT và các nhà xây dựng cộng đồng nổi bật khác nhằm xây dựng, kết nối một hệ sinh thái Edtech chất lượng cao và có khả năng lan tỏa một nền giáo dục ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới".

Edtech Vietnam được tổ chức cũng khám phá động lực chuyển động và nhu cầu quan trọng trong việc học và làm việc tại Việt Nam. Các bên liên quan từ khắp đất nước bao gồm các công ty khởi nghiệp, các tổ chức học tập, tổ chức chính phủ, các công ty kỹ thuật, nhà đầu tư, và các giáo viên giáo dục sẽ chia sẻ quan điểm của họ bằng xu hướng tô sáng, cơ hội, và thách thức trong doanh nghiệp. 

Từ khóa: Châu Tấn, chuyển giao công nghệ, Công nghệ cao, SIHUB, truyền thông khoa học công nghệ