Kiến tạo tương lai từ giáo dục STEM

Là chủ đề của Ngày hội STEM diễn ra vào ngày 19/5 vừa qua tại trường Tiểu học Trương Quyền quận 3 với sự tham gia của hơn 500 học sinh.

Tại sự kiện, Saigon Innovation Hub (SIHUB) đã mang đến cho các bạn học sinh những bài học vô cùng bổ ích về năng lượng và tiết kiệm năng lượng với mục tiêu chính là giáo dục các bạn học sinh ý thức sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình và nhà trường, góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững, chống biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và bảo vệ tài nguyên của đất nước.

Trẻ em là đối tượng dễ tiếp thu cả về ý thức lẫn hành vi nên có sức lan tỏa nhanh trong việc tuyên truyền lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, thời gian qua, SIHUB đã luôn phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền tiết kiệm năng lượng vào các trường tiểu học trên địa bàn thành phố, giúp các em học sinh ở bậc tiểu học hiểu biết và sớm ý thức được việc tiết kiệm năng lượng trong gia đình và ngoài xã hội. Để nâng cao hiệu quả của việc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, SIHUB sẽ tiếp tục đưa nội dung tiết kiệm điện vào trường học trong thời gian tới. 

Từ khóa: Châu Tấn, SIHUB, truyền thông khoa học công nghệ