Ứng dụng công nghệ cao vào đo lường trong thời kỳ CMCN 4.0

Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam, sáng ngày 17/5, Sở KHCN TP.HCM đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Vai trò của đo lường trong cách mạng công nghiệp 4.0”.

Mục tiêu của buổi hội thảo nhằm tạo một môi trường kết nối các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung cấp các giải pháp, thiết bị, công nghệ đo lường. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là nơi trao đổi của các cơ quan, đơn vị cùng thảo luận, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc Thanh – Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết, “Đo lường không phải là một ngành mới, nhưng lại có chiều hướng rất tích cực và cần có sự đầu tư, nghiên cứu để phát triển. Nếu có những kỹ thuật, thiết bị, công nghệ cao về đo lường, chúng ta rất có thể sẽ đi sau nhiều so với mức độ sản xuất của thế giới”.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Khắc Thanh phát biểu tại hội thảo.

“Sở KHCN TP.HCM mong muốn thông qua buổi hội thảo này, các doanh nghiệp, đơn vị cùng ngồi lại với nhau để trao đổi, đánh giá và nêu ra những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp, định hướng để phát triển ngành đo lường trong thời kỳ cách mạng 4.0”, ông Thanh chia sẻ.

Bên cạnh hội thảo là triển lãm các thiết bị, công nghệ ngành đo lường.

Từ khóa: Đức Tiến, Ngày khoa học công nghệ Việt Nam, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ