Fuji Cocktail: tăng cường khả năng quản trị sản xuất trong doanh nghiệp

Phần mềm ERP này hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu, tính toán năng lực sản xuất, quản lý đặt hàng và quản lý kho.

Fuji Cocktail là giải pháp ERP được Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN (thuộc Sở KHCN TP.HCM) phối hợp với Công ty Cổ phần Fujinet Systems giới thiệu tại hội thảo “Ứng dụng Phần mềm của Nhật Bản trong quản lý sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp” diễn ra ngày 18/4/2018.

Không chỉ cung cấp quy trình quản lý sản xuất tổng thể, Fuji Cocktail còn hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt tình trạng hạn sử dụng của sản phẩm, thống kê lượng hàng chậm luân chuyển. Đó là 2 thế mạnh của giải pháp ERP trong hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp.

Đại diện Fujinet Systems giới thiệu phần mềm Fuji Cocktail.

Trao đổi với phóng viên PC World Vietnam, đại diện công ty Fujinet Systems cho biết trong khái niệm về quản lý sản xuất của Nhật Bản, việc lập kế hoạch sản xuất là hoạch định tổng thể về sản phẩm gồm nhiều cấp, từ sản phẩm mẹ đến các sản phẩm trung gian, nguyên vật liệu cần thiết, thời gian sản xuất (bao gồm thời gian sản xuất các sản phẩm trung gian, năng lực sản xuất của máy và các bộ phận, các công đoạn sản xuất,…). Trong đó, Fuji Cocktail có khả năng định nghĩa thành phẩm và bán thành phẩm đến 99 cấp, và từ 1 phiên bản sản phẩm có thể tạo mới thành 999 phiên bản khác nhau tùy theo sự thay đổi nguyên vật liệu đầu vào của doanh nghiệp.

Mặt khác, chủ doanh nghiệp có thể thiết lập mức độ hao hụt nguyên vật liệu theo tỷ lệ hoặc hàng số, thiết lập thời gian sản xuất để cân đối năng lực sản xuất qua từng công đoạn, phục vụ việc lập kế hoạch sản xuất tốt hơn.

Một thế mạnh khác của Fuji Cocktail là tính toán nhu cầu nguyên vật liệu từ kế hoạch bán hàng, lượng đơn đặt hàng cùng số lượng tồn kho hiện có. Đây là tính năng hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát các nguồn lực tham gia trong quá trình sản xuất, đưa ra phản ứng phòng ngừa trước khi tình huống quá tải xảy ra.

Từ khóa: dự án ERP, Hoàng Kim, truyền thông khoa học công nghệ