Saigon Innovation Hub - Chuyển mình để hội nhập quốc tế

Saigon Innovation Hub thuộc Sở KHCN TP.HCM đặt kế hoạch 3 năm thực hiện giai đoạn kết nối toàn cầu với 10 nội dung hành động cụ thể nhằm trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Saigon Innovation Hub (thuộc Sở KHCN TP.HCM) ngày 21/3/2018 tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nhằm giới thiệu chương trình hoạt động “Sihub 2020 – Hướng đến kết nối toàn cầu (Sihub 2020 - Towards Global Connectedness) với 10 nội dung then chốt bao gồm Global Partnerships (Đối tác toàn cầu), Global Strategic Alliances (Liên minh chiến lược toàn cầu), Global Events (Các sự kiện toàn cầu), Global Education (Giáo dục quốc tế), Global Research (Nghiên cứu quốc tế), Global Entrepreneurship (Doanh nhân quốc tế), Global Social Impact (Tác động xã hội quốc tế), Global Culture (Hội nhập văn hóa quốc tế), Global Policy (Chính sách Quốc tế) và Global Think Tank.

Ông Huỳnh Kim Tước – đại diện Saigon Innovation Hub cho biết đơn vị này đã hoàn thành giai đoạn kiến tạo trong 2 năm đầu tiên với kết quả là tạo dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo định hướng chung của Thành phố. Trong đó, Saigon Innovation Hub thực hiện vai trò định hướng, kết nối và triển khai nhiều hoạt động với sự tham gia của tất cả thành phần như trường phổ thông, trường đại học, nhà đầu tư, nhà cố vấn, doanh nghiệp, vườn ươm.

Ông Huỳnh Kim Tước trình bày định hướng mới của Saigon Innovation Hub.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 – giai đoạn xây dựng và kiến tạo, Saigon Innovation Hub đã chuẩn bị tiềm lực và chiến lược đến năm 2020 để bước sang giai đoạn 2 của một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: giai đoạn hội nhập toàn cầu. Với chiến lược này, Saigon Innovation Hub hướng đến việc trở thành cổng kết nối chính thức giữa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và thế giới, đưa Việt Nam trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Trong đó, việc liên kết với các đối tác quốc tế, các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển trên thế giới được thực hiện xuyên suốt trong các hoạt động nhằm đưa Saigon Innovation Hub trở thành một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, với chiến lược đến năm 2020, Saigon Innovation Hub đặt ra mục tiêu tập hợp được các nguồn lực trong nước và quốc tế, cùng nhau giải quyết câu chuyện then chốt phát triển kinh tế Việt Nam bằng thay đổi nhận thức quyết tâm hội nhập quốc tế, hành động bằng trí tuệ, sáng tạo để tạo được những bước chuyển mình sâu sắc, lan tỏa cảm hứng đổi mới sáng tạo và đồng hành với doanh nghiệp, cộng đồng đi đến mục tiêu chung.

Theo ông Huỳnh Kim Tước, tỷ lệ khởi nghiệp ở TP.HCM cao hơn so với mức trung bình của Việt Nam và đang có xu hướng tăng lên: từ mức 2% năm 2013, lên 2,5% năm 2015 và 2,7% năm 2017 (so với mức 0,6% của cả nước năm 2017). Chỉ số đổi mới sáng tạo trong các hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam năm 2017 đạt 19,4%, cao hơn so với các năm trước và cao hơn mức trung bình của cả nước (13,9%).

Trong số khoảng 1.800 startup trên cả nước, có khoảng 834 startup đang hoạt động tại TP.HCM (chiếm 42%), chứng tỏ Thành phố có môi trường thuận lợi để khởi nghiệp. Tuy nhiên, đa số các startup có quy mô nhỏ, nằm ở giai đoạn hạt giống cần hỗ trợ ươm tạo (chưa bước vào giai đoạn gọi vốn), khả năng tăng trưởng đột phá không cao. Vì thế, Saigon Innovation Hub ngay trong năm 2018 sẽ đẩy mạnh phát triển các chương trình hợp tác với các tổ chức và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các quốc gia để kết nối doanh nghiệp, cộng đồng, xây dựng một lộ trình hội nhập kinh tế toàn cầu, trong đó kinh tế sáng tạo đóng vai trò chủ chốt.

Bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Saigon Innovation Hub khẳng định ở giai đoạn kết nối toàn cầu, việc kinh doanh sẽ càng chú trọng nền tảng văn hóa, bản sắc riêng, do đó startup có tư duy sáng tạo dựa trên văn hóa sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn. Đó cũng là lý do Saigon Innovation Hub chú trọng thực hiện nội dung “Hội nhập văn hóa quốc tế” để hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm tăng cơ hội thành công khi startup nhắm đến hợp tác quốc tế. 

Từ khóa: Hoàng Kim, Saigon Innovation Hub, truyền thông khoa học công nghệ