Q.Bình Thạnh - TP.HCM ứng dụng CNTT để xử lý trật tự đô thị

Đây là minh chứng điển hình về phát huy nguồn lực, tai mắt của nhân dân trong việc tham gia, hỗ trợ cùng với chính quyền xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại hơn.

“Bình Thạnh trực tuyến” là mô hình tiêu biểu được báo cáo tại Hội thảo tổng kết hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo tại quận huyện năm 2017 do Sở KHCN TP.HCM tổ chức.

Từ ngày 10/4/2017, UBND quận Bình Thạnh đã triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống ứng dụng phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến” trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị như vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng không phép. Đây là một trong những giải pháp được kỳ vọng góp phần tăng cường công tác quản lý giám sát hành vi vi phạm của người dân, cũng như giám sát việc thực thi công vụ của Đội Quản lý trật tự đô thị quận và các UBND phường.

Phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến”.

Trên cơ sở đó, các đơn vị, các ngành đã triển khai thực hiện quyết liệt và đã đạt được một số kết quả nhất định; phát hành các tờ gấp hướng dẫn việc sử dụng phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến” đến tận người dân trên địa bàn, tiếp xúc các hộ kinh doanh trên từng tuyến đường, nắm tình hình và vận động các hộ kinh doanh theo hình thức tự quản; tổ chức giám sát các nội dung phản ảnh của người dân và tiến độ giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các nội dung phản ảnh.

Do “Bình Thạnh trực tuyến” có sẵn (miễn phí) trên trên App Store và CH Play, người dân dễ dàng tải và cài đặt ứng dụng này trên smartphone.

Khi phát hiện vi phạm, người dân chỉ cần chụp ảnh, nhập địa chỉ vi phạm, chọn hành vi vi phạm và gửi tin tại ứng dụng. Ngay lập tức, hình ảnh vi phạm sẽ tự động chuyển đến Chủ tịch UBND phường có địa điểm vi phạm, lãnh đạo quận và các phòng ban. Trong thời gian 2 giờ kể từ khi nhận tin phản ánh, UBND phường phải cử ngay lực lượng xử lý đến địa điểm vi phạm. Kết quả xử lý được cập nhật tại chỗ (bao gồm cả biên bản hoặc quyết định xử phạt và hình ảnh khắc phục), đồng thời công khai kết quả xử lý trên ứng dụng để người dân theo dõi, giám sát. Nếu kết quả giải quyết chưa đạt yêu cầu thì người dân tiếp tục có ý kiến tại nội dung phản ánh để cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Công khai quyết định xử phạt hành vi vi phạm trên "Bình Thạnh trực tuyến".

Qua thời gian vận hành từ tháng 4-12/2017, đã có hơn 5.500 lượt người dân tải ứng dụng về sử dụng và phản ánh hơn 6.624 tin báo (95% tin đúng sự thật, có hành vi vi phạm), trong đó hơn 5.672 tin về vi phạm trật tự lòng lề đường, 504 tin về vi phạm môi trường, 265 tin về vi phạm xây dựng. Tất cả 100% tin đều được xử lý, trong đó xử lý vi phạm hơn 1.600 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó chánh Văn phòng UBND quận Bình Thạnh, dù ứng dụng này chưa thể giải quyết triệt để ngay tình hình vi phạm trật tự đô thị nhưng thông qua việc phát hiện và xử lý kịp thời, thường xuyên các hành vi vi phạm thì dần dần người dân sẽ nhận thức, thay đổi hành vi và không còn vi phạm.

Bên cạnh đó, phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến” còn là bài học về phát huy nguồn lực, tai mắt của nhân dân trong việc tham gia, hỗ trợ cùng với chính quyền xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại hơn, giúp hạn chế phát sinh các hành vi vi phạm. Mặt khác, việc công khai thông tin và khuyến khích người dân trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát sẽ làm tăng tính tương tác giữa người dân với chính quyền. 

Từ khóa: Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ