TP.HCM công bố các Ban Chủ nhiệm của 4 Chương trình KHCN mục tiêu

Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ kết nối các bên nhằm định hướng nghiên cứu và triển khai ứng dụng phục vụ nhu cầu phát triển, đổi mới sáng tạo KHCN của Thành phố.

Sau khi giới thiệu mục tiêu và nội dung nghiên cứu 4 Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu diễn ra tại buổi hội thảo sáng ngày 9/2/2018, Sở KHCN TP.HCM đã công bố và trao quyết định thành lập các Ban Chủ nhiệm của 4 Chương trình mục tiêu.

Theo đó, các Ban chủ nhiệm sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ, làm chủ công nghệ và phát triển các sản phẩm ứng dụng cụ thể phục vụ các chương trình, đề án đã được UBND TP.HCM ban hành, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kết nối, hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các đơn vị nghiên cứu KHCN với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm được quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu cấp Thành phố.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP.HCM mong muốn các Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu sẽ xác định các đề mục chi tiết, rõ ràng để hướng đề tài nghiên cứu theo cùng mục tiêu chung. Mặt khác, theo ông Dũng, ngay từ giai đoạn chuẩn bị, các Ban chủ nhiệm cần tìm hiểu cung – cầu thị trường, kết nối và chia sẻ thông tin để giới thiệu ý tưởng nghiên cứu của nhà khoa học cho doanh nghiệp được biết, đồng thời xác định vấn đề mà doanh nghiệp cần giải quyết để nhà khoa học hoặc cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có cơ hội tiếp xúc, tìm kiếm và đề xuất giải pháp.

Giám đốc Sở KHCN TP.HCM khẳng định chỉ khi tạo điều kiện được cho các bên chung tay hợp sức phát triển đề tài nghiên cứu ứng dụng, thì mới có thể rút gọn giai đoạn hoàn thiện công nghệ và nhanh chóng thương mại hóa, đưa sản phẩm ra thị trường. Mặt khác, sự đầu tư ban đầu của doanh nghiệp vào đề tài KHCN của đơn vị nghiên cứu cũng sẽ là căn cứ xác thực, dễ dàng kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng hoặc xin kinh phí hỗ trợ nghiên cứu KHCN từ cơ quan quản lý nhà nước.

PGS.TS. Phạm Văn Phúc (Viện Tế bào gốc – ĐH KHTN TP.HCM) - Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, cho biết sẽ cần phải xây dựng lộ trình công nghệ sản phẩm dựa trên sự hiểu biết về khả năng làm chủ công nghệ hoặc mức độ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp (như cơ sở vật chất, nhân sự, tiềm lực tài chính) từ đơn vị nghiên cứu, đồng thời xác định nhu cầu của doanh nghiệp để đặt hàng đề tài nghiên cứu phù hợp với định hướng của Chương trình mục tiêu. Theo ông Phúc, có như vậy thì mới xác định thời điểm có được sản phẩm phục vụ đời sống, đáp ứng được nhiệm vụ mà Sở KHCN TP.HCM đã giao.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng cũng yêu cầu các Ban chủ nhiệm dồn lực đầu tư để hình thành và phát triển những đơn vị nghiên cứu mạnh, có năng lực dẫn dắt để làm chủ công nghệ. Ông Dũng nói có thể để nhiều đơn vị cùng kết hợp nghiên cứu chung một đề tài, nhưng phải có tiêu chí - tiêu chuẩn cụ thể, để thực hiện theo đúng định hướng đã đặt ra.

Từ khóa: Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ