TP.HCM chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thành phố đặt trọng tâm vào phát triển giống cây con chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học góp phần nâng cao giá trị gia tăng, lợi nhuận.

UBND TP.HCM vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2018 tiếp tục lựa chọn các sản phẩm có giá trị, hiệu quả kinh tế cao thay thế cho cây lúa kém hiệu quả; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là phát triển giống cây con chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học góp phần nâng cao giá trị gia tăng, lợi nhuận; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển các cây con chủ lực, nhằm khuyến khích nhà đầu tư, đặc biệt các doanh nghiệp tiếp cận được các cơ chế ưu đãi để vay vốn phát triển sản xuất; đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho người dân nông thôn.

Phát triển giống cây chất lượng cao là việc cấp thiết.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở NN-PTNT phối hợp với các tỉnh thành, đặc biệt là tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai để đảm bảo an toàn thực phẩm khi tiêu thụ tại Thành phố; tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2017 và ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2018; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình tiếp cận các chính sách.

Được biết, UBND TP.HCM sẽ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 5 huyện và 56 xã giai đoạn 2016 – 2020 trước Tết Nguyên đán; kiến nghị Bộ NN-PTNT về việc cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.  

Từ khóa: Hoàng Kim, truyền thông khoa học công nghệ