TP.HCM: 5 mục tiêu và 5 điểm nhấn hoạt động KHCN năm 2018

Sáng nay 26/1, Sở KHCN TP.HCM tổ chức hội nghị báo chí với chủ đề Truyền thông kết nối khoa học - công nghệ để đổi mới và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện Ban giám đốc Sở KHCN Thành phố, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở cùng hơn 40 phóng viên, biên tập viên theo dõi mảng thông tin khoa học - công nghệ đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, đại diện Sở KHCN cho biết, trong năm 2017, với sự chỉ đạo cua Thành ủy và UBND TP.HCM, Sở KHCN Thành phố đã triển khai rất nhiều hoạt động thúc đẩy hoạt động KHCN trên địa bàn, đáng chú ý như Kế hoạch thực hiện "Đề án tái cơ cấu ngành KHCN đến năm 2020, tầm nhìn đến  năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế"; 5 Chương trình, kế hoạch KHCN trọng điểm giai đoạn 2016-2020; đồng thời Sở KHCN Thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND Thành phố ban hành 6 văn bản và đang tiếp tục tham mưu 4 văn bản trong lĩnh vực KHCN.

 

Bà Bùi Việt Hà - đại diện Tạp chí Khám phá trình bày tóm lược một số thành tựu chính trong lĩnh vực truyền thông KHCN mà Sở KHCN Thành phố đã đạt được trong thời gian vừa qua
Bà Bùi Việt Hà - đại diện Tạp chí Khám phá trình bày tóm lược một số thành tựu chính trong lĩnh vực truyền thông KHCN mà Sở KHCN Thành phố đã đạt được trong thời gian vừa qua
Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng trao đổi với báo giới
Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng trao đổi với báo giới

Dịp này, Sở KHCN Thành phố cũng công bố loạt 5 mục tiêu năm 2018 và 5 chương trình trọng điểm 2018.

Cụ thể, 5 mục tiêu là Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KHCN và hiệu quả công tác điều hành quản lý; Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng gắn kết thực tiễn, có trọng tâm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh; Thúc đẩy ứng dụng KHCN và Đổi mới sáng tạo tại cơ sở và toàn xã hội; Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển thị trường KHCN nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tiến tới nền kinh tế sáng tạo.

Đối với 5 chương trình trọng tâm năm 2018, Sở KHCN TP.HCM cho biết sẽ tập trung triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KHCN TP.HCM giai đoạn 2018-2020 với 12 đầu việc; Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh với 16 đầu việc; Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường KHCN Thành phố với 12 đầu việc; Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cơ sở và Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN về nông nghiệp với 12 đầu việc; Chương trình nâng cao năng lực quản lý nhà nước với 9 đầu việc.

 

 

 

 

Từ khóa: Sở KHCN TP.HCM, Tố Như, truyền thông khoa học công nghệ