SIHUB tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Trong năm 2018, Saigon Innovation Hub - đơn vị thuộc Sở KHCN TP.HCM sẽ bắt tay thực hiện chương trình hỗ trợ các quận, huyện trên địa bàn về việc xây dựng các trung tâm hỗ trợ về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, khởi đầu cho năm 2018, vào hôm 18/1, SIHUB phối hợp với UBND, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển kinh tế - Cung ứng lao động, Quận Đoàn 5 và Chi cục Thuế quận 5 tổ chức Hội nghị Đổi mới sáng tạo và Tâm thế hội nhập toàn cầu.

Theo đó, SIHUB chủ trì tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức như Lớp dành cho cán bộ chủ chốt đã diễn ra vào ngày 18/1 với sự trình bày của ông Huỳnh Kim Tước; Lớp dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ, và cộng đồng khởi nghiệp diễn ra vào ngày 19/1 cùng với sự trình bày ông Huỳnh Kim Tước, ông Nguyễn Văn Lộc và ông Lý Trường Chiến.

Đại diện SIHUB cho biết, theo dự kiến, vào ngày 25/1, đơn vị này và quận 5 sẽ phối hợp tổ chức khóa đào tạo tương tự dành cho các cán bộ Đoàn viên, Thanh niên trên địa bàn quận.

Với sự hỗ trợ này, SIHUB mong rằng sẽ giúp các cán bộ chủ chốt, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận 5 nhận thức được vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tâm thế hội nhập với toàn cầu; cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho doanh nghiệp và khởi nghiệp về luật và xu hướng kinh doanh toàn cầu hiện nay. 

Từ khóa: Châu Tấn, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, truyền thông khoa học công nghệ