Phát triển khoa học công nghệ: Cần lấy doanh nghiệp làm trọng tâm

TP.HCM đã có nhiều chương trình quan trọng giúp thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo tại địa bàn quận - huyện cũng như những chính sách thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển KHCN, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong tham luận đại diện cho Sở KHCN TP.HCM tại hội thảo “Xã hội hóa các nguồn lực đầu tư hoạt động khoa học và công nghệ tại khu vực phía Nam - Thực trạng và giải pháp” diễn ra vào sáng 14/7, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN Thành phố khẳng định, từ năm 2011 cho đến nay, TP.HCM đã và đang tập trung triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát huy các nguồn lực KHCN như chính sách phát huy đội ngũ trí thức phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chính sách nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng của các công trình nghiên cứu để hoạt động nghiên cứu khoa học đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; chính sách nhằm kiến tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực để các thành phần kinh tế đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất - kinh doanh và chính sách thu hút đầu tư cho KHCN.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng trình bày tham luận tại hội thảo.

Song song với việc đầu tư ngân sách cho KHCN, trong nhiều năm vừa qua, Thành phố cũng đã chú trọng đến việc đẩy mạnh xã hội hóa để huy động vốn đầu tư phát triển KHCN, đa dạng hóa nguồn vốn thông qua Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, số liệu được Sở KHCN TP.HCM trình bày tại hội nghị cho thấy, có 11 doanh nghiệp báo cáo có thành lập Quỹ phát triển KHCN, trích lập Quỹ với tổng số tiền 1.903 tỷ đồng, trong đó số tiền chi sử dụng thực tế là 384 tỷ đồng.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, bằng việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế đồng bộ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ KHCN nhằm gắn kết giữa doanh nghiệp với các viện, trường thông qua hai chương trình quan trọng là Chương trình thiết kế, chế tạo thiết bị, sản phẩm thay thế nhập khẩu và Chương trình chế tạo robot công nghiệp đối với các đề tài, dự án đặt hàng của doanh nghiệp tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên của Thành phố như cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược, nhựa - cao su, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ phát triển công nghệ cao, thì từ năm 2013 đến nay, hai chương trình nói trên đã thực hiện 44 đề tài, đề án với tổng kinh phí đầu tư 83,387 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 36,141 tỷ đồng, còn kinh phí huy động từ xã hội là 47,246 tỷ đồng.
 
Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng khẳng định, kết quả đạt được chính là minh chứng cho sự thành công của cơ chế "liên kết hợp tác 3 nhà" mà TP.HCM quyết liệt thực hiện, đó là gắn kết Nhà doanh nghiệp - Nhà nước - và Nhà trường, viện trong hoạt động phát triển, nghiên cứu KHCN trên địa bàn.
 
T8/2017, PC WORLD VN 

Từ khóa: Sở KHCN TP.HCM, startup, truyền thông khoa học công nghệ