Công bố Chương trình Tăng tốc đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho vùng Mekong

Chương trình giới thiệu những xu hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo để biến khu vực Mekong thành nơi cung cấp thực phẩm an toàn và dinh dưỡng hàng đầu thế giới.

Saigon Innovation Hub (thuộc Sở KHCN TP.HCM) ngày 16/11/2017 phối hợp cùng MBI tổ chức buổi công bố nội dung Chương trình Tăng tốc Đổi mới sáng tạo trong Nông nghiệp vùng Mekong (MATCh - Mekong Agriculture Technology Challenge)

Cụ thể, MATCh sẽ 2 hai chương trình riêng biệt gồm: Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp dành cho các startup trong nông nghiệp tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam; Chương trình Tăng tốc tiếp cận thị trường dành cho các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp trên toàn thế giới mong muốn mở rộng thị trường sang 4 nước nêu trên.

Ông Huỳnh Kim Tước giải đáp một số thắc mắc của startup.

Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp sẽ hỗ trợ các startup phát triển sản phẩm; liên kết và học hỏi từ những chuyên gia trong ngành; trình bày, giới thiệu giải pháp; tiếp cận thị trường và nguồn vốn. Chương trình này hướng đến các startup công nghệ nông nghiệp và các startup trong nông nghiệp truyền thống với mô hình kinh doanh mới, có khả năng tăng trưởng cao. Riêng Chương trình Tăng tốc tiếp cận thị trường giúp các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp đang hoạt động trên toàn thế giới tiếp cận thị trường của 4 nước nêu trên, bao gồm đưa ra sản phẩm phù hợp với thị trường, kết nối tới các đối tác tiềm năng và các nhà đầu tư trong khu vực.

Trong phần tọa đàm với doanh nghiệp và startup về các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp và chế biến lương thực thực phẩm, ông Huỳnh Kim Tước – đại diện Saigon Innovation Hub cho rằng cần đặt hàng startup công nghệ để tìm ra giải pháp giúp liên kết các nhà (nhà nông, nhà quản lý, nhà kinh doanh…) trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, ông Tước cũng gợi ý các hộ nông dân hoặc doanh nghiệp nhỏ nên liên kết thành những mô hình hợp tác xã phi nhà nước hoặc liên kết với các đơn vị mạnh nhằm tạo dựng uy tín, có tâm thế đủ lớn giúp thương thảo với đối tác nước ngoài tốt hơn.

Các chuyên gia tư vấn cũng gợi mở doanh nghiệp nông nghiệp cần phát triển theo hướng chế biến sản phẩm lương thực thực phẩm theo các mô hình đa dạng về ẩm thực nhằm tạo thành chuỗi giá trị lớn hơn. Không chỉ vậy, sẽ cần thành lập công ty giúp thương mại hóa và phân phối sản phẩm nông nghiệp của startup và doanh nghiệp nhỏ ở thị trường trong và ngoài nước để để hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp thực sự có hiệu quả. 

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Saigon Innovation Hub, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ