Cách mạng công nghiệp 4.0: Không đổi mới, không sáng tạo chắc chắn sẽ tụt hậu

Đó là thông điệp mà chương trình tập huấn đổi mới sáng tạo cho cán bộ trực thuộc Liên đoàn lao động Thành phố đã truyền tải. Chương trình do Sihub phối hợp Liên đoàn lao động TP. HCM tổ chức trong tháng 11 và 12/2017.

Liên đoàn Lao động TP.HCM sáng 14/11 phối hợp cùng Saigon Innovation Hub (thuộc Sở KHCN) tổ chức tập huấn chuyên đề Phương pháp tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo trong Hội nhập kinh tế cách mạng công nghiệp 4.0 cho doanh nghiệp cho các cán bộ công đoàn thuộc các LĐLĐ quận, huyện; công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận, huyện.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn sáng ngày 14/11 được SIHUB ghi nhận:

 

Từ khóa: Châu Tấn, đổi mới sáng tạo, SIHUB, truyền thông khoa học công nghệ