Đổi mới sáng tạo là cốt lõi của khởi nghiệp thành công và phát triển bền vững

Đó là một trong những luận điểm do Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng trình bày tại Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (SLUSH 2017).

Giữ vững quan điểm đổi mới sáng tạo là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM khẳng định việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển bền vững, tạo môi trường thuận lợi cho ươm tạo và phát triển các ý tưởng đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để phát huy vai trò của KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, đổi mới sáng tạo là cốt lõi của khởi nghiệp thành công và phát triển bền vững, hoạt động đổi mới sáng tạo phải được triển khai đồng thời cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hữu. Bên cạnh đó, hoạt động đổi mới sáng tạo phải xuất phát từ kết quả nghiên cứu - phát triển và thương mại hóa sản phẩm KHCN, khai thác tài sản trí tuệ.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng phát biểu tại SLUSH 2017.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng cho biết trong suốt 2 năm vừa qua Sở KHCN TP.HCM đã triển khai hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với tổng mặt bằng các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp trên 22.000m2, xây dựng quy chế phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo – tư vấn – nâng cao chất lượng nhân lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo như đào tạo 115 giảng viên về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, huấn luyện 74 cán bộ quản lý các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp từ hoạt động hợp tác với Rehoboth (Hàn Quốc), TEN (Canada), chương trình VSV Investor Bootcamp (Bộ KHCN); hỗ trợ R&D – thương mại hóa sản phẩm KHCN cho 11 sản phẩm thương mại hóa sẵn sàng chuyển giao cho cộng đồng khởi nghiệp và 7 dự án thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao; hỗ trợ đổi mới công nghệ - ươm tạo doanh nghiệp thông qua Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố (hỗ trợ lãi vay đầu tư đổi mới công nghệ cho 40 dự án giai đoạn 2016 – 2017) và Chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 (SpeedUp 2017, đã hỗ trợ 11,75 tỉ đồng cho 14 startup); hỗ trợ kết nối – hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với 145 chuyên gia tư vấn, cố vấn khởi nghiệp/mentor (đầu tư – tài chính 17%, tư vấn khởi nghiệp 18%, công nghệ - kỹ thuật – pháp lý 65%), kết nối 950 dự án khởi nghiệp và 3.500 nhóm khởi nghiệp trực tiếp và gián tiếp với nhà đầu tư, chuyên gia và tổ chức tư vấn; hợp tác với các hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế ở Phần Lan, Canada, Thụy Sĩ, Hàn Quốc… để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cùng bạn bè quốc tế.

Nhiều nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia SLUSH 2017.

Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới Sở KHCN TP.HCM sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, trong đó phải kể đến việc hỗ trợ hình thành các không gian hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình thức hợp tác công tư (PPP); triển khai Đề án liên kết nguồn lực thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về các phòng thí nghiệm, năng lực nghiên cứu của các tổ chức KHCN; xây dựng Quy định nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất của các tổ chức hoạt động KHCN được đầu tư từ ngân sách sự nghiệp KHCN; xây dựng các chương trình mục tiêu theo lĩnh vực quan trọng như: Đô thị thông minh, Khoa học dữ liệu (Big data), Ứng dụng và phát triển công nghệ vi mạch, Công nghệ CNC, Công nghệ in 3D, Ứng dụng tế bào gốc trong y học.

Triển lãm Công nghệ và Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (SLUSH 2017) nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017” (WHISE 2017) do Sở KHCN TP.HCM, Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) và Hatch! Adventures Việt Nam cùng thực hiện.

 

  

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ, WHISE 2017