WHISE 2017: kiến tạo liên kết vùng trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TP.HCM sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm xây dựng mô hình hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, chia sẻ các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực, đưa các kết quả nghiên cứu và startup tiềm năng cần mở rộng thị trường ra các tỉnh.

Sở KHCN TP.HCM ngày 25/10/2017 tổ chức buổi hội thảo khoa học Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM - WHISE 2017.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Khắc Thanh – Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết Thành phố là một trong những địa phương đã ban hành nhiều chính sách đột phá để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, qua đó phấn đấu trở thành một thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực. Một số giải pháp đã được triển khai gồm: tạo lập sự kết nối bền vững và hợp tác cùng phát triển giữa các thành phần của hệ sinh thái; thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp xuất phát từ nền tảng giáo dục – đào tạo về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu – phát triển, thương mại hóa sản phẩm KHCN; hỗ trợ nâng cao năng suất – chất lượng – năng lực đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tái khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, chủ động nắm bắt cơ hội từ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Khắc Thanh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Nhìn nhận việc tăng cường liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ là hết sức cần thiết và quan trọng, ông Nguyễn Khắc Thanh khẳng định hội thảo là cơ hội để nhìn lại những gì đã, đang làm được, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm giải pháp mới cho hoạt động đổi mới sáng tạo với nội dung quan trọng về hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp như: xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cụ thể là chi tiết chi phí hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ kết nối và phát huy năng lực các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xác định chương trình hành động thực hiện Quyết định 844 gắn với các ngành/lĩnh vực/sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của địa phương; hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm hình thành sản phẩm đổi mới sáng tạo cho thị trường, đặc biệt là startup có khả năng phát triển nhanh và sinh lợi nhuận cao; liên kết truyền thông phổ biến chính sách của Trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy sự tham gia và đóng góp tích cực của cộng đồng khởi nghiệp.

Đại diện Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN (thuộc Bộ KHCN) cho biết Đông Nam Bộ là một trong những vùng kinh tế động lực quan trọng hàng đầu của cả nước, đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững ở nhiều lĩnh vực, đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực. Với những hoạt động tương đối sôi nổi, môi trường khởi nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ bắt đầu phát triển, nhiều hoạt động hỗ trợ các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được tổ chức, tuy nhiên chưa có sự đồng đều giữa các tỉnh, thành, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp giữa từng tỉnh trong khu vực, cũng như giữa các vùng lân cận còn hạn chế. Vì vậy, cần ưu tiên triển khai các hoạt động phù hợp với thực trạng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa các tỉnh, thành trong khu vực cũng như liên kết vùng nhằm phát huy hiệu quả cao nhất, đồng thời chú trọng hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các chủ thể trong hệ sinh thái trên địa bàn.

Là địa phương mà hệ sinh thái khởi nghiệp mới chỉ hình thành, tỉnh Bình Dương xem việc hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo là hoạt động cốt lõi. Ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bình Dương cho biết sẽ hỗ trợ hạ tầng, cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp bằng việc thúc đẩy việc thành lập Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương và thành lập phòng thí nghiệm chế tạo tại các trường để tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp có điều kiện phát triển. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng sẽ xây dựng hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, làm tiền đề cho thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp.

Theo ông Mai Vinh Quang – Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì dù hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt đầu có sự chuyển biến, nhưng số lượng đơn vị tham gia các hoạt động sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa nhiều, do đó chưa tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới tại địa phương. Mặt khác, hệ sinh thái chưa hình thành đầy đủ dẫn tới việc khó khăn trong việc thu hút khu vực tư nhân trong tham gia đầu tư vào các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung.

Trong tình hình hiện nay, TP.HCM có khả năng kiến tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng, sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm xây dựng mô hình Trung tâm hỗ trợ cộng đồng và khởi nghiệp, chia sẻ các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực, hợp tác hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với nước ngoài, đưa các kết quả nghiên cứu và startup tiềm năng cần mở rộng thị trường ra các tỉnh. Tuy nhiên, các tỉnh cần xác định thế mạnh, điều kiện thuận lợi của địa phương, cơ sở hạ tầng và kỹ thuật, trong đó ưu tiên cho giáo dục và đào tạo bởi đây chính là nền tảng căn bản cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, HCA, Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ, WHISE 2017