TP.HCM và loạt 'quả ngọt' từ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sở KHCN TP.HCM đã và đang khẳng định vị trí dẫn dắt, kiến tạo môi trường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học, sinh viên khởi nghiệp trên tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hướng đến ứng dụng thực tiễn, phục vụ xã hội.

Theo ông Đỗ Nam Trung - Trưởng phòng QLCN&TTCN (Sở KHCN TP.HCM), một trong những kết quả đáng ghi nhận nhất của các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của TP.HCM chính là sự ra đời của Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Saigon Innovation Hub - SIHUB) cũng như chương trình chương trình Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 (SpeedUp 2017). 

Cụ thể, đại diện Sở KHCN TP.HCM cho hay, số lượng các dự án được tuyển chọn của SpeedUp 2017 đã đạt tỷ lệ 14/112 (12,5%), tương ứng tổng số vốn hỗ trợ cho các dự án/đề tài ở mức trên 11 tỷ đồng.

 

1. Hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

- Các mô hình OpenLab khác của doanh nghiệp như Microsoft, Bosch

- Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan

- Chương trình thúc đẩy khởi nghiệp Việt Nam

- Các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và tài chính quốc tế (Phần Lan, Hàn Quốc, Canada, Singapore, Thái Lan, Anh, Mỹ, Israel, Thụy Sĩ)

- Kết nối 24 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp trên địa bạn thành phố (22.000m2; trong đó gần 50% hình thành từ nguồn xã hội hóa

2. Hỗ trợ đào tạo – tư vấn- nâng cao năng lực

- Gần 6.000 học viên được đào tạo bồi dưỡng về Đổi mới sáng tạo, năng suất – chất lượng, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ (doanh nghiệp 70%, trường đại học 17%)

- Bồi dưỡng mô hình đào tạo STEM cho 1.101 giáo viên, 3.089 học sinh thuộc 524 trường phổ thông trên địa bàn 24 quận huyện

- Hơn 1.523 cá nhân và nhóm khởi nghiệp được đào tạo kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về khởi nghiệp

- Hỗ trợ đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho 115 giảng viên của 11 trường đại học

- Nâng cao năng lực về kiến thức tiền khởi nghiệp cho 1.100 sinh viên của hơn 30 trường đại học thông qua các buổi đào tạo, hội thảo và kết nối

- Đào tạo trên 74 người là lực lượng cán bộ quản lý các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân

- Xây dựng công cụ đào tạo trực tuyến về các nội dung nêu trên để đáp ứng mục tiêu đào tạo cho 10.000 doanh nghiệp đến năm 2020

3. Hỗ trợ nghiên cứu – phát triển – thương mại và sản phẩm hóa KHCN – đổi mới công nghệ

- Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với tỷ lệ 78% đề tài, dự án có kết quả nghiệm thu được ứng dụng trực tiếp và gián tiếp vào đời sống

- Số lượng các dự án được tuyển chọn của SpeedUp 2017 đạt tỷ lệ 14/112 (12,5%), khá cao so với tỷ lệ tuyển chọn dự án của các quỹ đầu tư hiện nay (VIISA đạt 5%, VSVA đạt 8%)

- Tuyển chọn 11 sản phẩm thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu thuộc các lĩnh vực nêu trên (giai đoạn 2011 – 2016) để cung cấp cho cộng đồng khởi nghiệp

- Tư vấn đổi mới công nghệ và sản phẩm cho 143 dự án; hỗ trợ thẩm định công nghệ cho 40 dự án tham gia Chương trình kích cầu đầy tư của Thành phố

- Tư vấn chuyên môn về năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ, sử dụng Quỹ Phát triển và KHCN của doanh nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tái khởi nghiệp… cho hơn 800 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố

- Thành phố đã ươm tạo trên 800 doanh nghiệp từ các cơ sở ươm tạo trên địa bàn thành phố, trong đó các khoảng 500 doanh nghiệp hoàn thành chương trình ươm tạo và trên 75 doanh nghiệp đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư

4. Hỗ trợ kết nối – hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các thành phần của hệ sinh thái

- Thành lập 4 Ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 4 lĩnh thực trọng điểm của Thành phố

- Xây dựng mạng lưới 145 chuyên gia tư vấn, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau

- Hỗ trợ kết nối trực tiếp và gián tiếp:

- Hợp tác, kết nối với Bộ KHCN, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và tài chính quốc tế, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế.

- Xây dựng Cổng thông tin giao dịch công nghệ trực tuyến:

- Hỗ trợ hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp

- Tổ chức và phối hợp tổ chức trên 40 sự kiện về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

- Phối hợp với cộng đồng khởi nghiệp tổ chức Tuần lễ đổi mới sáng tạo hằng năm

Phương thức hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

- Hỗ trợ hình thành không gian hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

- Triển khai thực hiện đề án liên kết nguồn thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về các phòng thí nghiệm, năng lực nghiên cứu của các tổ chức KHCN, chuyên gia,..

- Xây dựng Quy định nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất của các tổ chức hoạt động KHCN được đầu tư từ ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ thành phố.

- Hoàn chỉnh Quy chế phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho hoạt động mới sáng tạo và khởi nghiệp.

- Hoàn thiện, trình UBND thành phố Đề án phát triển hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm làm cơ sở hình thành Trung tâm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TP.HCM trên nền tảng là SIHUB.

- Phối hợp với Bộ KHCN xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

- Xây dựng các chương trình mục tiêu trong nghiên cứu khoa học – công nghệ thuộc các lĩnh vực: xây dựng đô thị thông minh, khoa học dữ liệu (Big data), ứng dụng và phát triển công nghệ vi mạch, công nghệ CNC, công nghệ in 3D, ứng dụng tế bào gốc trong y học,… dể định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, và đổi mới sáng tạo hướng đến thị trường và mục tiêu phát triển thành phố.

 

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, SpeedUp 2017, truyền thông khoa học công nghệ, WHISE 2017