Hỗ trợ kinh phí cho startup tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và Chợ công nghệ - thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm năm 2017

Với quy mô 400 gian hàng cùng nhiều hoạt động phong phú, Hội chợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và Chợ công nghệ - thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm năm 2017 sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu công nghệ, sản phẩm tới cộng đồng cũng như mở rộng hợp tác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Xem chi tiết tại: http://techport.vn/44/hoi-cho-trien-lam-nong-nghiep-cong-nghe-cao-va-cho-cong-nghe-thiet-bi-bao-quan-che-bien-thuc-pham-nam-2017-80218.html

Từ khóa: hội chợ, truyền thông khoa học công nghệ