TP.HCM khởi động Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp năm 2017

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2017 với chuỗi hoạt động kéo dài từ 23-28/10 là sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp của Thành phố.

Tuần lễ nhằm tập hợp và giới thiệu những mô hình thành công đến cộng đồng khởi nghiệp; kết nối các nguồn lực xã hội với sự hỗ trợ của Nhà nước, hợp tác quốc tế... để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tiến tới việc xây dựng Thành phố Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, bắt nhịp với khu vực và thế giới.

Trang thông tin chính thức về Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2017: https://doimoisangtao.vn/whise

Các sự kiện chính:

Ngày 23/10

   Tọa đàm - Các chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

   Hội thảo - Mô hình hoạt động đổi mới sáng tạo có hiệu quả tại doanh nghiệp

   Tổng kết chương trình đào tạo VSV Investor Bootcamp

 

Ngày 24/10

   Tổng kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Startup Wheel 2017

   Tổng kết Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trong sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”

   Tổng kết cuộc thi IoT Startups 2017- Connected Devices

   Tổng kết hoạt động cộng đồng kết nối doanh nghiệp với sinh viên: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT-Viễn Thông"

 

Ngày 25/10

   Hội thảo khoa học - Giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Đông Nam

 

Ngày 26/10

   Hội nghị giao ban Vùng Đông Nam Bộ với chủ đề Thúc đẩy phát triển liên kết Vùng

 

Ngày 27 và 28/10: các hoạt động triển lãm, xem chi tiết tại đây.

 

Từ khóa: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, truyền thông khoa học công nghệ