Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: Đòn bẩy giúp thị trường KHCN phát triển

Việc thương mại hóa thành quả nghiên cứu KHCN có thể giúp thành lập doanh nghiệp mới, tạo thêm việc làm cho xã hội, thu hút tăng cường tái đầu tư cho KHCN.

Với nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố ứng dụng hiệu quả tiến bộ KHCN vào sản xuất kinh doanh, khuyến khích nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020, Sở KHCN TP.HCM đã hỗ trợ đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho 115 giảng viên ở các trường ĐH; đào tạo 74 cán bộ quản lý các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp; bồi dưỡng về đổi mới sáng tạo, năng suất – chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ cho gần 6.000 học viên từ các doanh nghiệp, Sở - ngành, trường – Viện; bồi dưỡng mô hình đào tạo STEM cho 1.101 giáo viên và 3.089 học sinh thuộc các trường phổ thông ở 24 quận huyện. 

Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai Chương trình hỗ trợ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (SpeedUp 2017), cung cấp công cụ hỗ trợ tài chính cho 14/112 dự án được tuyển chọn; tư vấn đổi mới công nghệ và sản phẩm cho 143 dự án, hỗ trợ thẩm định công nghệ cho trên 40 dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố; tuyển chọn 11 sản phẩm thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu cung cấp cho cộng đồng khởi nghiệp; hỗ trợ thương mại hóa cho 7 dự án công nghệ cao.

Không chỉ thế, Sở KHCN TP.HCM cũng hình thành không gian thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố (Saigon Innovation Hub) nhằm kết nối các nguồn lực xã hội và kết nối cộng đồng khởi nghiệp; kết nối các phòng thí nghiệm mở (OpenLab) để hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo của cá nhân; xây dựng mạng lưới 145 chuyên gia tư vấn khởi nghiệp thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau; hỗ trợ kết nối trực tiếp và gián tiếp 938 dự án khởi nghiệp để giúp phát triển kinh doanh.

Để thúc đẩy phát triển thị trường KHCN, Sở Xây dựng Cổng thông tin giao dịch trực tuyến; tăng cường tổ chức Chợ công nghệ - thiết bị thường xuyên; tổ chức hội thảo giới thiệu, trình diễn công nghệ cao nhằm giới thiệu tiềm năng, nhu cầu, trao đổi đàm phán mua bán công nghệ. Ở giai đoạn 2016-2017, đã có 26 biên bản ghi nhớ - hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết với tổng giá trị giao dịch khoảng 76,123 tỷ đồng. Riêng về hoạt động sở hữu trí tuệ, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, đã có 21.936 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và 9.182 văn bằng được cấp.

Để tạo thuận lợi cho sản phẩm startup đi vào thị trường, ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giúp thương mại hóa sản phẩm KHCN đang là hướng đi mà Sở KHCN Thành phố triển khai.

Việc hình thành cộng đồng khởi nghiệp cũng sẽ giúp gắn kết các nhóm doanh nghiệp nhỏ, bởi giữa các doanh nghiệp này chưa có sự tin tưởng nhau, khó hợp tác và tính manh mún còn rất cao. Bên cạnh đó, việc kết nối những nguồn lực xã hội như mạng lưới vườn ươm, mạng lưới mentor, sự gắn kết giữa trường viện – doanh nghiệp – nhà đầu tư… cũng sẽ giúp sản phẩm startup dễ thương mại hóa hơn.

Ông Dũng nhấn mạnh những thành quả từ nghiên cứu KHCN có ưu thế trội hơn khi khởi nghiệp nhờ có hàm lượng tri thức và hàm lượng sở hữu trí tuệ cao hơn, dễ thu hút vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm hơn.

PC WORLD VN, T10/2017