Phong trào đổi mới sáng tạo cần thêm nhiều hoạt động cụ thể

Tiếp sức chuyển giao mua bán công nghệ - thiết bị, nâng cao tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tiễn, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp… là một số yêu cầu mà Giám đốc Sở KHCN TP.HCM đặt ra cho công chức, viên chức.

Phát biểu tại hội thảo “Công chức, viên chức Sở KHCN TP.HCM với hoạt động đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp” diễn ra ngày 9/10/2017, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP.HCM mong muốn phải thực sự nâng cao vai trò hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của công chức, viên chức trong bối cảnh hoạt động đổi mới sáng tạo là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại hội thảo.

Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ông Dũng cho rằng công chức, viên chức trong Sở phải có tư duy sẵn sàng tiếp nhận cái mới, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, liên tục hoàn thiện bản thân với những kỹ năng tự học và tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề, đi đầu ứng dụng thành tựu công nghệ để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Nhưng trên hết, công chức, viên chức phải mạnh dạn đề xuất ý tưởng, giải pháp ngay trong chính công việc chuyên môn của mình và cần phải hợp tác đổi mới sáng tạo giữa các phòng ban, đơn vị trong Sở.

Trên cơ sở đó, ông Dũng gợi ý một số yêu cầu cụ thể như tăng lượt truy cập vào trang web Sở KHCN TP.HCM, tăng số lượng giao dịch chuyển giao - mua bán công nghệ - thiết bị, nâng cao tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tiễn, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp, tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ lên gấp 4 lần.

Trong giai đoạn 2016-2020, Sở KHCN TP.HCM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo thông qua các dự án như đào tạo về công cụ quản trị năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo; tư vấn nâng cao năng suất chất lượng và quản trị tài sản trí tuệ; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và sản phẩm; hỗ trợ thực hiện đổi mới công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mua sắm công thông qua các hình thức hợp tác công tư (PPP). Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hạ tầng, cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp; đào tạo cộng đồng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; thúc đẩy hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp; xây dựng các công cụ hỗ trợ tài chính và pháp lý. 

Từ khóa: cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ