Chợ công nghệ và thiết bị tại TP.HCM thu hút khách tham dự

Techmart diễn ra trong hai ngày 28-29/9/2917 tại Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM với sự tham gia của 40 đơn vị và hơn 105 công nghệ và thiết bị, kết quả nghiên cứu sẵn sàng cung cấp chuyển giao phù hợp với nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ TP.HCM giai đoạn 2016-2020, theo chỉ đạo của Sở KHCN Thành phố, Trung tâm Thông tin KHCN TP.HCM (Cesti) đã tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành "Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến dược phẩm, thực phẩm chức năng và xử lý môi trường".

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành lần này có sự tham gia của 40 đơn vị là các viện - trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, startup... có các thiết bị và công nghệ sẵn sàng chuyển giao phù hợp với nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía nam. Tại đây có hơn 105 thiết bị và công nghệ đang được chào bán.

Sản phẩm từ ứng dụng công nghệ sinh học thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.
Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành là nơi giao lưu, cập nhật những giải pháp tiên tiến nhất cho doanh nghiệp.

 

Khách tham quan trao đổi với các nhà sản xuất về thiết bị công nghệ đang được trưng bày.
chia sẻ thông tin về các sản phẩm công nghệ được trưng bày.
Xem và đánh giá thành phẩm của công nghệ sản xuất tinh dầu.
Khu vực tư vấn công nghệ luôn kín bàn.

Cũng tại Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành lần này, Ban tổ chức cũng mời đến các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhằm tư  vấn cho các doanh nghiệp và các nhân có quan tâm đến công nghệ và thiết bị thuộc ngành công nghệ sinh học, dược phẩm, thực phẩm và môi trường.

 

 

 

Từ khóa: Chợ công nghệ và thiết bị, Techmart