Mời tham gia 2 lớp đào tạo kiến thức bảo hộ sở hữu trí tuệ tại TP.HCM

Các nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức tư vấn sẽ được tập huấn 2 lĩnh vực công nghệ sinh học và chương trình máy tính.

Trong 2 ngày 26 và 27/9/2017, Sở KHCN TP.HCM sẽ tổ chức các lớp tập huấn sở hữu trí tuệ dành cho nhóm đối tượng ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức tư vấn. Đứng lớp là báo cáo viên của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

Cụ thể, nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức tư vấn có thể nhận diện các dấu hiệu kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ sinh học để xác lập quyền sở hữu cho tài sản trí tuệ được hình thành trong quá trình nghiên cứu, ở ngày 26/9 sẽ có lớp tập huấn “Xác định các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học”. Thời gian học: 8-16 giờ ngày 26/9/2017. Địa điểm: Khách sạn Đại Nam (số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM). Đăng ký tại: https://goo.gl/31iogy.

Tương tự, ở ngày 27/9 là lớp tập huấn “Bảo hộ sáng chế được thực hiện bằng chương trình máy tính - quy định và thực tiễn". Thời gian học: 8-16 giờ ngày 27/9/2017. Địa điểm: Khách sạn Đại Nam (số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM). Đăng ký tại: goo.gl/frZuwx

Từ khóa: Hoàng Kim, sở hữu trí tuệ, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ