Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm KHCN

Đây cũng là hướng đi mà Sở KHCN TP.HCM đang triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể ứng dụng KHCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại buổi làm việc với Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM sáng ngày 7/9/2017, ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở KHCN Thành phố đã đặt câu hỏi con đường nào cho sản phẩm startup đi vào thị trường, khi mà phạm vi hoạt động của Sở KHCN TP.HCM giới hạn ở việc nghiệm thu sản phẩm, gởi giới thiệu thành quả nghiên cứu KHCN đến những Sở ngành và doanh nghiệp.

Ông Dũng cho biết hiện nay Sở KHCN TP.HCM đang thực hiện kết nối tri thức ở giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên việc triển khai và nhân rộng các kết quả đổi mới sáng tạo KHCN cần có sự tham gia của các Sở ngành khác trong việc ứng dụng KHCN vào thực tiễn, áp dụng các mô hình đã nghiên cứu nhằm phát huy hiệu quả, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách từ sản phẩm KHCN.

Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng phát biểu trong buổi làm việc.

Điều đáng mừng, theo ông Dũng, là dù phần kinh phí cho nghiên cứu KHCN chưa được đầu tư đúng mức, còn khá thấp so với chi phí hạ tầng, nhưng các nhà khoa học đã bắt đầu thu được rất nhiều lợi ích từ thành quả nghiên cứu, chứ không phải nghiên cứu không có lãi. Việc thương mại hóa thành quả nghiên cứu KHCN có thể giúp thành lập doanh nghiệp mới, tạo việc làm cho người làm động, thu hút tăng cường tái đầu tư cho KHCN…

Việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giúp thương mại hóa sản phẩm KHCN đang là hướng đi mà Sở KHCN TP.HCM đang triển khai. Việc hình thành cộng đồng khởi nghiệp cũng sẽ giúp gắn kết các nhóm doanh nghiệp nhỏ, bởi giữa các doanh nghiệp này chưa có sự tin tưởng nhau, khó hợp tác và tính manh mún còn rất cao.

Bên cạnh đó, việc kết nối những nguồn lực xã hội như mạng lưới vườn ươm, mạng lưới mentor, sự gắn kết giữa trường viện – doanh nghiệp – nhà đầu tư… cũng sẽ giúp sản phẩm startup dễ thương mại hóa hơn. Ông Dũng nhấn mạnh những thành quả từ nghiên cứu KHCN có ưu thế trội hơn khi khởi nghiệp nhờ có hàm lượng tri thức và hàm lượng sở hữu trí tuệ cao hơn, dễ thu hút vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm hơn.

Để tăng nguồn thu cho ngân sách từ nhóm doanh nghiệp ứng dụng KHCN, ông Dũng cũng kiến nghị Thành phố cần có kênh thông tin chính thống với các hình thức giới thiệu công khai thông tin các dự án đầu tư công và mở cửa thị trường dịch vụ công, những yêu cầu chứng minh năng lực, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu với những phương thức hiệu quả và năng suất cao.  

Từ khóa: Hoàng Kim, Sở KHCN TP.HCM, truyền thông khoa học công nghệ