Bài toán an toàn thông tin cho đô thị thông minh

Ngày 11/8/2017, Sở TTTT TP.HCM phối hợp cùng với chi hội An Toàn Thông Tin phía Nam tổ chức hội thảo "An toàn thông tin cho đô thị thông minh" nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh mạng trong xu hướng phát triển của Thành phố.

Tham dự hội thảo có sự tham dự của ông Võ Văn Long - Phó Giám đốc Sở TTT TP.HCM, lãnh đạo Cục ATTT – Bộ TTTT và lãnh đạo các Sở-Ban-Ngành quận huyện TP.HCM và các thành phố đang triển khai dự án ĐTTM. 

Các chuyên gia thảo luận về an toàn thông tin cho đô thị thông minh.

Tại buổi hội thảo, hàng loạt nội dung quan trọng về an ninh bảo mật cho đô thị thông minh đã được các diễn giả đề cập và hàng loạt các giải pháp cũng được giới thiệu để giải quyết bài toán an toàn thông tin. Trong bài báo cáo về tổng quan về tình hình ATTT trong các ĐTTM ở Việt Nam và quốc tế, ông Ngô Vi Đồng đại diện Chi hội VNISA phía Nam chỉ ra rằng quyền riêng tư được xem như là một quyền con người cơ bản và được bảo vệ bởi luật pháp dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự riêng tư có thể bị đe dọa và xâm phạm bởi các hành động thông thường không được chấp nhận, tuy nhiên nó lại là một phần của các hoạt động trong hệ sinh thái đô thị thông minh.

Báo cáo chỉ ra hàng loạt các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thông tin cho đô thị thông minh, trong đó phải kể đến là những hoạt động tác động trực tiếp tới quyền riêng tư như: hoạt động giám sát, tổng hợp, thu thập nhiều dạng dữ liệu khác nhau về một cá nhân nhằm xác định, dự báo một dự định hoặc dấu hiệu hành động, sự dò rỉ dữ liệu do thiếu vắng những chính sách bảo vệ dữ liệu, mở rộng sử dụng dữ liệu không được phép của đối tượng cho phép. Ngoài ra một yếu tố thách thức vấn đề an toàn thông tin đáng chú ý khác chính là các bộ cảm biết (sensors) là không an toàn và không được kiểm tra đầy đủ, cùng với đó là sự thiếu vắng những chuấn mực về các thiết bị IoT, các cảm biến.

Ngoài các vấn đề an toàn thông tin được đưa ra, báo cáo còn chỉ ra những khó khăn bất cập trong việc quản lý an toàn thông tin. Việc thiếu một chiến lược an toàn thông tin (ATTT) cấp quốc gia có thể dẫn đến sự khó khăn trong cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo ATTT cùng với đó là chưa có các  quy định chi tiết bảo vệ quyền riêng tư và các quy định liên quan đến các các ứng dụng công nghệ tiên tiến như IoT, dữ liệu dùng chung...

Việc thiếu sự quan tâm đầy đủ của các cấp có thẩm quyền về ATTT, thiếu cơ chế tổ chức đảm bảo ATTT đã khiến nhận thức về công tác ATTT cho ĐTTM còn nhiều bất cập, thiếu thông tin và kinh nghiệm thực tiễn... Hiện vẫn còn tình trạng biệt lập, cát cứ thông tin và thiếu hợp tác giữa các chủ thể có liên quan trong công tác đảm bảo ATTT và ứng dụng CNTT của các tổ chức, chính quyền địa phương, dẫn đến đầu tư manh mún thiếu hiệu quả.

Tại Hội thảo, những vấn đề nóng của ATTT, những công nghệ mới của các hãng bảo mật lần lượt được các chuyên gia đề cập thông qua 5 bài tham luận gồm Tình hình ATTT cho ĐTTM tại Việt Nam và thế giới,  Xây dựng tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật cho ĐTTM;  Định vị lại ĐTTM - Xây dựng sự bền vững và an toàn cho kinh tế, môi trường và xã hội; Giải pháp điện toán nhận thức của Microsoft ;  An toàn thông tin - sẵn sàng và theo kịp chuyển dịch số cho một đô thị sáng tạo.

 

Từ khóa: An toàn thông tin, VNISA phía Nam